Předmětová kategorizace Thema 1.3

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.2 1.1 1.0.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
Q Filozofie & náboženství
QR Náboženství & víra
QRV Aspekty náboženství
Požijte kódy QRV* po dalším kódu QR*, který označuje, že se jedná o náboženskou tematiku; preferujte výše uvedené kódy vztažené k náboženství, pokud jsou k dispozici, např. pro buddhistické posvátné texty použijte QRFF, ne QRF společně s QRVA
1.1
QRVA Posvátné texty
QRVC Kritika & exegeze posvátných textů
Zde zařaďte: konkordance, komentáře
QRVG Teologie
QRVH Kázání
Zobrazit také: DNS Proslovy
QRVJ Modlitby & liturgický materiál
QRVK Spiritualita & náboženská zkušenost
QRVP Náboženský život & praxe
QRVS Náboženské instituce & organizace
QRVX Osobní náboženská výpověď & populární inspirativní díla

detail verze