Předmětová kategorizace Thema 1.4

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
Q Filozofie & náboženství
Use all Q* codes for: academic, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘Q’ itself, but select specific categories from section Q*. QRA* and QRV* codes should be used with other QR* codes to denote which particular religion. Zobrazit také VX* Mysl, tělo, duše a podřazené kategorie
1.4
QR Náboženství & víra
QRR Další světová náboženství
Use for: works about living religions and their beliefs, mythologies, practices, stories, rituals, etc. Use with: other Q* codes and PLACE 1* Qualifiers as appropriate
1.4
QRRB Baha’í
QRRC Džinismus (jainismus)
QRRD Sikhismus
QRRF Zoroastrismus
QRRL Východoasijská náboženství
QRRM Afro-American religions
Class here: Candomblé, Umbanda, Quimbanda, Voodoo, Voudou, Spiritual Baptist, Espiritismo, Hoodoo, Rastafari. Use for: Variations of African Religions in the Americas or African diasporic religions
1.3
QRRN Traditional African religions and spiritual beliefs
Use for: works on the living and traditional belief systems of African peoples including their mythologies, pantheons, gods and spirits, creation or origin myths, stories, legends, practices, rituals, traditional healers, etc. Use with: PLACE 1* Qualifiers to indicate a particular tradition
1.3 1.4
QRRT Kmenová náboženství
Use for: works, when there is no more specific code, on religions and spiritual beliefs, including their mythologies, pantheons, gods and spirits, creation or origin myths, stories, legends, practices, rituals etc. Use with: PLACE 1* or LANGUAGE 2* or 5P* INTEREST Qualifiers to indicate a particular tradition
1.4
QRRV Animism and Shamanism
Class here: natural religion, nature worship, Fetishism, totemism. Use for: studies of these spiritual beliefs, associated rituals, practices, stories, mythologies etc. Use with: PLACE 1* Qualifiers to indicate a particular tradition.
Prefer: VXWS for more popular approaches
1.4

detail verze