Předmětová kategorizace Thema 1.3

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.2 1.1 1.0.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
Q Filozofie & náboženství
QR Náboženství & víra
QRA Náboženství: obecně
QRD Hinduismus
QRF Buddhismus
QRJ Judaismus
QRM Křesťanství
QRP Islám
QRR Další světová náboženství
QRS Starověká náboženství & mytologie
Zde zařaďte: pohanství; použijte podle potřeby s kvalifikátorem MÍSTA
QRV Aspekty náboženství
Požijte kódy QRV* po dalším kódu QR*, který označuje, že se jedná o náboženskou tematiku; preferujte výše uvedené kódy vztažené k náboženství, pokud jsou k dispozici, např. pro buddhistické posvátné texty použijte QRFF, ne QRF společně s QRVA
1.1
QRY Alternativní systémy víry

detail verze