Předmětová kategorizace Thema 1.3

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.2 1.1 1.0.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
Q Filozofie & náboženství
QD Filozofie
QDH Historie filozofie, filozofické tradice
QDHA Starověká filozofie
QDHC Východoasijská & indická filozofe
QDHF Středověká filozofie
Zde zařaďte: Scholastika, Tomáš Akvinský, Erasmus atd.
1.3
QDHH Humanistická filozofie
Class here: Renaissance humanism, Erasmus. Zobrazit také: QRYA Humanismus & světské alternativy k náboženství
1.2 1.3
QDHK Islámská & arabská filozofie
Zobrazit také: QRP* Islám a podřazené kategorie
QDHM Západní filozofie: Osvícení
Zde zařaďte: Empirismus, racionalismus, od Descarta po Kanta
QDHR Moderní filozofie: od r. 1800

detail verze