Předmětová kategorizace Thema 1.4

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
Q Filozofie & náboženství
Use all Q* codes for: academic, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘Q’ itself, but select specific categories from section Q*. QRA* and QRV* codes should be used with other QR* codes to denote which particular religion. Zobrazit také VX* Mysl, tělo, duše a podřazené kategorie
1.4
QD Filozofie
QDH Historie filozofie, filozofické tradice
Class here: History of Philosophy. Use all QDH* codes with: other Q* codes, relevant PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.4
QDHA Starověká filozofie
Class here: Socrates, Plato, Aristotle, Pythagoras, Pre-Socratic and Hellenistic philosophy, Stoicism, Sophism, Cynicism, Epicureanism etc and associated schools of thought
1.4
QDHC Východoasijská & indická filozofe
Zobrazit také QRRL1 Konfucianismus, QRRL5 Taoismus
QDHF Středověká filozofie
Zde zařaďte: Scholastika, Tomáš Akvinský, Erasmus atd. Zobrazit také
1.4
QDHH Humanistická filozofie
Class here: Renaissance humanism, Erasmus. Zobrazit také QRYA Humanismus & světské alternativy k náboženství
1.2 1.3
QDHK Islámská & arabská filozofie
Zobrazit také QRP* Islám a podřazené kategorie
QDHL Jewish philosophy
Class here: Maimonides
1.4
QDHM Západní filozofie: Osvícení
Zde zařaďte: Empirismus, racionalismus, od Descarta po Kanta
QDHP African philosophy
Class here: Africana philosophy and critical theory
1.4
QDHR Moderní filozofie: od r. 1800
Class here: Post-Kantian philosophy, Continental philosophy, Critical theory. Use for: works about either Modern (c 17th to early 20th century) or Contemporary (20th and 21st century) philosophy from the ‘Western’ tradition
1.4

detail verze