Předmětová kategorizace Thema 1.4

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.3 1.2.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
P Matematika & věda
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PS Biologie, vědy o živé přírodě
Použijte kódy PS* pro akademické práce, specializované práce a práce na odborné úrovni; preferujte kódy WN* pro přírodní historii atd. určené pro běžného čtenáře. Zobrazit také WN* Příroda & svět přírody: obecný zájem a podřazené kategorie
PSV Zoologie & vědy zabývající se živočichy
Zobrazit také WNC Divoká zvířata: obecný zájem
PSVA Zoologie: hmyz (etymologie) & a další bezobratlí
Zde zařaďte: měkkýši, korýši, pavoukovci (pavouci), kroužkovci (červi a žížaly). Zobrazit také WNCN Divoká zvířata: motýli, další hmyz & pavouci: obecný zájem
1.3
PSVA2 Insects (entomology)
Class here: caterpillars, butterflies and moths
1.3
PSVA4 Crustaceans (carcinology)
Class here: crabs, lobsters, crayfish, shrimp, krill, woodlice, barnacles etc
1.3
PSVA6 Molluscs (malacology)
Class here: cephalopod, octopus, squid, gastropods, snails, slugs, bivalves, clams, oysters, cockles, mussels, scallops etc
1.3
PSVA8 Arachnids (arachnology)
Class here: spiders, scorpions, ticks, mites etc
1.3

detail verze