Předmětová kategorizace Thema 1.3

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.2 1.1 1.0.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
P Matematika & věda
PS Biologie, vědy o živé přírodě
Použijte kódy PS* pro akademické práce, specializované práce a práce na odborné úrovni; preferujte kódy WN* pro přírodní historii atd. určené pro běžného čtenáře. Zobrazit také: WN* Příroda & svět přírody: obecný zájem a podřazené kategorie
PSV Zoologie & vědy zabývající se živočichy
Zobrazit také: WNC Divoká zvířata: obecný zájem
PSVA Zoologie: hmyz (etymologie) & a další bezobratlí
Zde zařaďte: měkkýši, korýši, pavoukovci (pavouci), kroužkovci (červi a žížaly). Zobrazit také: WNCN Divoká zvířata: motýli, další hmyz & pavouci: obecný zájem
1.3
PSVC Zoologie: ryby (ichtyologie)
Zobrazit také: WNCS Divoká zvířata: vodní tvorové: obecný zájem
PSVF Zoologie: obojživelníci & plazi (herpetologie)
Zobrazit také: WNCK Divoká zvířata: plazi & obojživelníci: obecný zájem
PSVJ Zoologie: ptáci (ornitologie)
Zobrazit také: WNCB Divoká zvířata: ptáci & pozorování ptáků: obecný zájem
PSVM Zoologie: savci
Zobrazit také: WNCF Divoká zvířata: savci: obecný zájem
1.3
PSVP Ethology & animal behaviour 1.3

detail verze