Předmětová kategorizace Thema 1.3

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.2 1.1 1.0.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
P Matematika & věda
PS Biologie, vědy o živé přírodě
Použijte kódy PS* pro akademické práce, specializované práce a práce na odborné úrovni; preferujte kódy WN* pro přírodní historii atd. určené pro běžného čtenáře. Zobrazit také: WN* Příroda & svět přírody: obecný zájem a podřazené kategorie
PSA Vědy o živé přírodě: obecné otázky
PSAB Taxonomie & systematika
PSAD Bioetika
Zde zařaďte: otázky týkající se etiky praktik obvykle spojených s novým vývojem v biologii a medicíně. Zobrazit také: MBDC Lékařská etika & profesionální jednání, JBFV Etické otázky & debaty
1.2
PSAF Ekologická věda, biosféra
Použijte pro všeobecné věděcké, objektivní a popisné práce o živých organismech a jejich vztahu s prostředím, ve kterém žijí. Zobrazit také: RNC Aplikovaná ekologie
PSAG Xenobiotika
PSAJ Evoluce
PSAK Genetika (ne lékařská)
Zde zařaďte: DNA, genom atd. Zobrazit také: TCBG Genetické inženýrství, MFN Lékařská genetika
PSAN Neurovědy
Požijte MKMT6 “Kognitivní behaviorální terapie” pro terapeutické aspekty neurovědy. Zobrazit také: MKJ Neurologie & klinická neurofyziologie, GTK Kognitivní studie, MKMT6 Kognitivní behaviorální terapie
1.1
PSAX Výpočetní biologie / bioinformatika
Zobrazit také: MBF Lékařská & zdravotnická informatika

detail verze