Předmětová kategorizace Thema 1.4

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.3 1.2.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
P Matematika & věda
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PS Biologie, vědy o živé přírodě
Použijte kódy PS* pro akademické práce, specializované práce a práce na odborné úrovni; preferujte kódy WN* pro přírodní historii atd. určené pro běžného čtenáře. Zobrazit také WN* Příroda & svět přírody: obecný zájem a podřazené kategorie
PSA Vědy o živé přírodě: obecné otázky
PSAB Taxonomie & systematika
PSAD Bioetika
Zde zařaďte: otázky týkající se etiky praktik obvykle spojených s novým vývojem v biologii a medicíně. Zobrazit také JBFV Etické otázky & debaty, MBDC Lékařská etika & profesionální jednání
1.2
PSAF Ekologická věda, biosféra
Použijte pro všeobecné věděcké, objektivní a popisné práce o živých organismech a jejich vztahu s prostředím, ve kterém žijí. Zobrazit také RNC Aplikovaná ekologie
PSAG Xenobiotika
PSAJ Evoluce
PSAK Genetika (ne lékařská)
Zde zařaďte: DNA, genom atd. Zobrazit také MFN Lékařská genetika, TCBG Genetické inženýrství
PSAN Neurovědy
Požijte MKMT6 “Kognitivní behaviorální terapie” pro terapeutické aspekty neurovědy. Zobrazit také GTK Kognitivní studie, MKJ Neurologie & klinická neurofyziologie, MKMT6 Kognitivní behaviorální terapie
1.1
PSAX Výpočetní biologie / bioinformatika
Zobrazit také MBF Lékařská & zdravotnická informatika

detail verze