Předmětová kategorizace Thema 1.3

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.2 1.1 1.0.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
P Matematika & věda
PS Biologie, vědy o živé přírodě
Použijte kódy PS* pro akademické práce, specializované práce a práce na odborné úrovni; preferujte kódy WN* pro přírodní historii atd. určené pro běžného čtenáře. Zobrazit také: WN* Příroda & svět přírody: obecný zájem a podřazené kategorie
PSA Vědy o živé přírodě: obecné otázky
PSB Biochemie
Zde zařaďte: biochemická imunologie, nelékařská toxikologie, enzymologie, lipidy atd.
PSC Vývojová biologie
PSD Molekulární biologie
PSE Chemická biologie
Zde zařaďte: syntetická biologie
1.1
PSF Buněčná biologie (cytologie)
PSG Mikrobiologie (ne lékařská)
Zde zařaďte: prvoci, nelékařská bakteriologie, parazitologie, virologie atd.
PSP Hydrobiologie
Zobrazit také: RBK Hydrologie & hydrosféra
PSQ Mykologie, houby (ne lékařské)
Zde zařaďte: lišejníky
1.3
PST Botanika & vědy o rostlinách
PSV Zoologie & vědy zabývající se živočichy
Zobrazit také: WNC Divoká zvířata: obecný zájem
PSX Biologie člověka

detail verze