Předmětová kategorizace Thema 1.4

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
P Matematika & věda
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PN Chemie
Zobrazit také TDC Průmyslová chemie & chemické inženýrství, TQ* Environmentální věda, inženýrství & technika a technologie a podřazené kategorie
PNR Fyzikální chemie
PNRA Výpočetní chemie 1.1
PNRC Koloidní chemie
PNRD Katalýza
PNRE Experimentální chemie 1.2
PNRH Elektrochemie & magnetochemie
Zde zařaďte: chemie pro akumulátory
1.2
PNRL Nukleární chemie, fotochemie & radiace
PNRP Kvantová & teoretická chemie
PNRR Fyzikální organická chemie 1.1
PNRS Chemie pevných látek
PNRW Termochemie & chemická termodynamika
PNRX Povrchová chemie & adsorpce

detail verze