Předmětová kategorizace Thema 1.3

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.2 1.1 1.0.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
P Matematika & věda
PH Fyzika
PHD Klasická mechanika
PHF Látky / skupenství látek
PHH Termodynamika & teplo
PHJ Optická fyzika
PHK Elektřina, elektromagnetismus & magnetismus
PHM Atomová & molekulová fyzika
PHN Nukleární fyzika
PHP Částicová & vysokoenergetická fyzika
PHQ Kvantová fyzika (kvantová mechanika & kvantová teorie pole)
PHR Teorie relativity
Zde zařaďte: fyzika času
1.2
PHS Statistická fyzika
PHU Matematická fyzika
PHV Aplikovaná fyzika

detail verze