Předmětová kategorizace Thema 1.4

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.3 1.2.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
P Matematika & věda
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PH Fyzika
PHD Klasická mechanika
PHF Látky / skupenství látek
PHH Termodynamika & teplo
PHJ Optická fyzika
PHK Elektřina, elektromagnetismus & magnetismus
PHM Atomová & molekulová fyzika
Class here: Microphysics
1.4
PHN Nukleární fyzika
PHP Částicová & vysokoenergetická fyzika
PHQ Kvantová fyzika (kvantová mechanika & kvantová teorie pole)
PHR Teorie relativity
Zde zařaďte: fyzika času
1.2
PHS Statistická fyzika
PHU Matematická fyzika
Class here: computational physics
1.4
PHV Aplikovaná fyzika

detail verze