Předmětová kategorizace Thema 1.4

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
P Matematika & věda
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PD Věda: obecné otázky
Use for: the natural sciences as well as general works on the different branches of science. Use with: other subject codes as appropriate
1.4
PDJ Předpisy ohledně vědy & experimentování
Použijte pro díla o předpisech, ať už právních, či nařízených jinými subjekty nebo orgány, zaměřených na vědce a odborníky z praxe. Použijte podle potřeby s dalším kódem P* , který označuje oblast vědy. Viz LNDB8 pro práce zaměřené na právnické profese. Zobrazit také LNDB8 Právo v oblasti vědy & výzkumu, vysokých škol a univerzit
1.1 1.3

detail verze