Předmětová kategorizace Thema 1.4

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.3 1.2.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
P Matematika & věda
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PD Věda: obecné otázky
Use for: the natural sciences as well as general works on the different branches of science. Use with: other subject codes as appropriate
1.4
PDA Filozofie vědy
PDC Vědecké názvosloví & klasifikace
PDD Vědecké normy, měření atd.
PDE Matematika pro vědce
Zobrazit také PBW Aplikovaná matematika
PDG Průmyslové aplikace vědeckého výzkumu & technologických inovací
PDJ Předpisy ohledně vědy & experimentování
Použijte pro díla o předpisech, ať už právních, či nařízených jinými subjekty nebo orgány, zaměřených na vědce a odborníky z praxe. Použijte podle potřeby s dalším kódem P* , který označuje oblast vědy. Viz LNDB8 pro práce zaměřené na právnické profese. Zobrazit také LNDB8 Právo v oblasti vědy & výzkumu, vysokých škol a univerzit
1.1 1.3
PDK Financování vědy & politika
PDM Vědecký výzkum
PDN Vědecké vybavení, experimenty & techniky
PDR Dopad vědy & techniky na společnost
Použijte příslušný kód ze sekce J tam, kde je to možné. Zobrazit také JBFV5 Etické otázky: věděcký, technologický & lékařský vývoj, UBJ Etické & sociální aspekty IT
1.4
PDT Nanovědy
Použijte pro nanomateriály, syntézu nanomateriálů, nanočástice v chemii. Viz TBN pro obecné a nano-inženýrské aspekty nanotechnologie. Zobrazit také TBN Nanotechnologie
1.1 1.3
PDX Historie vědy
Zobrazit také TBX Historie inženýrství & techniky
PDZ Populární věda
Použijte s dalším kódem P* označujícím oblast vědy zpracovanou pro širokou veřejnost. Zobrazit také WNW* Země: přírodní historie: obecný zájem a podřazené kategorie, WNX Astronomie & vesmír pro širokou veřejnost

detail verze