Předmětová kategorizace Thema 1.4

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.3 1.2.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
P Matematika & věda
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PB Matematika
PBB Filozofie matematiky
PBC Matematické základy
PBD Diskrétní matematika
Zde zařaďte: finitní matematika
PBF Algebra
PBG Grupy & teorie grup
PBH Teorie čísel
PBJ Předkalkulus (připravuje na studium kalkulu)
PBK Kalkulus & matematická analýza
PBM Geometrie
PBP Topologie
PBT Pravděpodobnost & statistika
PBU Optimalizace
PBV Kombinatorika & teorie grafů
PBW Aplikovaná matematika
Zobrazit také PDE Matematika pro vědce, TBJ Matematika pro inženýry, UYAM Matematika pro IT odborníky
PBX Historie matematiky

detail verze