Předmětová kategorizace Thema 1.4

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.3 1.2.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
P Matematika & věda
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PB Matematika
PD Věda: obecné otázky
Use for: the natural sciences as well as general works on the different branches of science. Use with: other subject codes as appropriate
1.4
PG Astronomie, vesmír & čas
Zobrazit také TTD* Vědy o vesmíru a podřazené kategorie
PH Fyzika
PN Chemie
Zobrazit také TDC Průmyslová chemie & chemické inženýrství, TQ* Environmentální věda, inženýrství & technika a technologie a podřazené kategorie
PS Biologie, vědy o živé přírodě
Použijte kódy PS* pro akademické práce, specializované práce a práce na odborné úrovni; preferujte kódy WN* pro přírodní historii atd. určené pro běžného čtenáře. Zobrazit také WN* Příroda & svět přírody: obecný zájem a podřazené kategorie

detail verze