Předmětová kategorizace Thema 1.4

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.3 1.2.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
N Historie & archeologie
Use all N* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘N’ itself, but select specific categories from section N*. Use all N* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers. A History work will usually need more than one subject category, from either History or non-History subjects to give greater detail, for example categories from Social Sciences (J*) with NHTB
1.4
NH Historie
Pro historii konkrétních subjektů použijte příslušnou kategorii v rámci tohoto subjektu, pokud tato kategorie existuje; např. kód PDX pro „Historii vědy“
1.4
NHW Vojenská historie
Vedle všech kódů NHW* zadejte také podle potřeby kvalifikátory MÍSTA & ČASOVÉHO OBDOBÍ. Zobrazit také JW* Válka & obrana a podřazené kategorie
NHWA Starověké válčení
Use with: relevant PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3
NHWD Medieval warfare (predating gunpowder warfare)
Use for: works that look at warfare post-antiquity, usually periods of greater use of mounted cavalry, and technologies such as the stirrup, or heavily armoured knights or castles, but prior to modern technologies such as gunpowder warfare. Use with: relevant PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.4
NHWF Raně moderní válčení (včetně válek s použitím střelného prachu)
Use for: works that look at warfare in periods when gunpowder and associated armaments and techniques were developed and used. Use with: relevant PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.4
NHWL Moderní válčení
Use for: works that look at periods of total war, war using industrial techniques, sophisticated technologies, conscript armies etc. Use with: relevant PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.4
NHWR Konkrétní války & válečná tažení
Use for: works that look at particular wars or campaigns (the name of the war is described in other metadata). Use with: relevant PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.4

detail verze