Předmětová kategorizace Thema 1.4

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.3 1.2.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
M Medicína & ošetřovatelství
Use all M* codes for: academic, technical and specialist healthcare and medical material only. Use with: Qualifiers NOT generally required and NOT usually mixed with other Subject codes. Prefer: V* codes for health topics aimed at a broad general adult audience
1.4
MK Lékařské specializace, odvětví medicíny
MKA Anestetika
MKB Paliativní medicína
MKC Gynekologie & porodnictví
MKD Pediatrie
MKE Stomatologie
Class here: preventive, therapeutic and cosmetic dentistry, dental hygiene. Use for: works about basic, general and clinical dentistry. Use with: MQC* for dental nursing, MBPM for Dental administration etc
1.4
MKF Patologie
MKG Farmakologie
Use for: works on basic, general and clinical pharmacology
1.4
MKH Regenerativní medicína 1.1
MKJ Neurologie & klinická neurofyziologie
Use for: works on neurological and neurodegenerative disorders, and diseases and disorders of the nervous system
1.4
MKL Psychiatrie
MKM Klinická psychologie
Zobrazit také JMP Abnormální psychologie
MKN Geriatrická medicína
MKP Nehody & urgentní medicína
MKR Nukleární medicína
MKS Lékařské zobrazovací metody
Zobrazit také TTBM Zobrazovací systémy & technologie
MKT Forenzní medicína
MKV Environmentální medicína
MKW Sportovní zranění & medicína
Zobrazit také SCGF Sportovní věda, tělesná výchova
MKZ Terapie & léčebná terapie
Zobrazit také MJCL1 Radioterapie, MJCL2 Chemoterapie, MKMT* Psychoterapie a podřazené kategorie, MQS Fyzioterapie, MQT* Pracovní terapie a podřazené kategorie

detail verze