Předmětová kategorizace Thema 1.3

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.2 1.1 1.0.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
M Medicína & ošetřovatelství
MK Lékařské specializace, odvětví medicíny
MKA Anestetika
MKB Paliativní medicína
MKC Gynekologie & porodnictví
MKD Pediatrie
MKE Stomatologie
MKF Patologie
MKG Farmakologie
MKH Regenerativní medicína 1.1
MKJ Neurologie & klinická neurofyziologie
MKL Psychiatrie
MKM Klinická psychologie
Zobrazit také: JMP Abnormální psychologie
MKN Geriatrická medicína
MKP Nehody & urgentní medicína
MKR Nukleární medicína
MKS Lékařské zobrazovací metody
Zobrazit také: TTBM Zobrazovací systémy & technologie
MKT Forenzní medicína
MKV Environmentální medicína
MKW Sportovní zranění & medicína
Zobrazit také: SCGF Sportovní věda, tělesná výchova
MKZ Terapie & léčebná terapie
Zobrazit také: MJCL1 Radioterapie, MJCL2 Chemoterapie, MKMT* Psychoterapie a podřazené kategorie, MQS Fyzioterapie, MQT* Pracovní terapie a podřazené kategorie

detail verze