Předmětová kategorizace Thema 1.3

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.2 1.1 1.0.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
L Právo
LN Práva v konkrétních jurisdikcích & specifické oblasti práva
Vedle kódů LN* zadejte podle potřeby také kvalifikátory MÍSTA k označení jurisdikce
LND Ústavní & správní právo: obecně
LNDB Správní jurisdikce & veřejná správa
LNDB1 Správní právo, obecně
LNDB2 Správní řízení & soudy
LNDB3 Státní & veřejné nemovitosti & majetek
LNDB4 Sankční pravomoc (veřejné) správy
LNDB5 Nucené vyvlastnění, povinný prodej (+ eminent domain - výraz používaný pro vyvlastnění v USA a na Filipínách)
LNDB6 Tvorba předpisů & správních aktů
LNDB7 Regulace veřejných služeb
Zobrazit také: LNCN Právo zakázek
1.2
LNDB8 Právo v oblasti vědy & výzkumu, vysokých škol a univerzit
Zobrazit také: PDJ Předpisy ohledně vědy & experimentování

detail verze