Předmětová kategorizace Thema 1.3

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.2 1.1 1.0.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
K Ekonomie, finance, obchod & management
KN Průmysl & průmyslová studia
Use for: (all KN* codes) studies of whole sectors or works that look at aspects of these topics from a business or industrial studies perspective
1.3
KNA Agropodnikání & primární průmysl
Zde zařaďte: rybolov, lesnictví, hornictví atd. Zobrazit také: KCVD Zemědělská ekonomie
1.3
KNB Energetický průmysl & technická infrastruktura
Zde zařaďte: tuhá paliva, plyn, elektřina, jaderné elektrárny, ropa, obnovitelná energie a vodní hospodářství. Zobrazit také: TH* Energetické technologie & inženýrství a podřazené kategorie
1.3
KND Zpracovatelský průmysl
Zde zařaďte: všechna odvětví zpracovatelského průmyslu včetně potravinářství, chemického průmyslu, špičkových technologií, zbraní, výroby motorových vozidel atd. Zobrazit také: TDP* Další výrobní technologie a podřazené kategorie
1.3
KNG Dopravní průmysl
Zde zařaďte: všechna odvětví dopravního průmyslu; silniční, lodní, železniční, letecký, kosmický ad. Zobrazit také: WG* Doprava: obecný zájem a podřazené kategorie, KNDR Vehicle manufacturing industries, TR* Dopravní technika a technologie & profese a podřazené kategorie
1.3
KNJ Stavební & těžký průmysl
Zde zařaďte: železářský & ocelářský průmysl, kovoprůmysl
1.3
KNP Maloobchod & velkoobchod
Class here: Distribution, warehousing business. Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective. Zobrazit také: KJMV9 Management distribuce & logistiky
1.3
KNS Pohostinství & sektor služeb
Zde zařaďte: turismus, hotely & pohostinství, sport & volný čas, bezpečnostní služba, módní & kosmetický průmysl. Zobrazit také: TTVC Profese v oblasti hoteluů & gastronomie
1.3
KNT Mediální, zábavní, informační & komunikační průmysl
Zde zařaďte: reklamní průmysl, poštovní a telekomunikační služby atd. Zobrazit také: GTC Komunikační studie, JBCT Mediální studie
1.3
KNV Státní správa & státní sektor
Zobrazit také: JPP Veřejná správa
KNX Pracovněprávní vztahy, zdraví & bezpečnost
Zde zařaďte: odbory, protestní akce zaměstnanců, arbitráže a vyjednávání v průmyslu, zdraví a bezpečnost v průmyslu atd. Použijte pro všechny oblasti průmyslu a obchodu, ne výhradně pro zpracovatelský nebo těžký průmysl
1.3

detail verze