Předmětová kategorizace Thema 1.3

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.2 1.1 1.0.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
K Ekonomie, finance, obchod & management
KC Ekonomie
KCA Teorie & filozofie ekonomie
Zahrnuje historii ekonomického myšlení, pro které zadejte podle potřeby také kvalifikátory ČASOVÉHO OBDOBÍ
1.2
KCB Makroekonomie
KCC Mikroekonomie
Zde zařaďte: ekonomika domácího obchodu; spotřebitelská činnost, obchodní rozhodnutí atd.
KCD Ekonomika průmyslové organizace
KCF Ekonomie /ekonomika práce
Class here: wage & salary policy, pay policy, basic income, earnings, comprehensive income. Zobrazit také: JBFC Chudoba & nezaměstnanost
1.3
KCG Ekonomický růst
KCH Ekonometrie & ekonomické statistiky
KCJ Ekonomická prognostika
KCK Behaviorální ekonomie
KCL Mezinárodní ekonomie
Zde zařaďte: mezinárodní finance, mezinárodní obchod, obchodní smlouvy atd. Zobrazit také: RGCM Ekonomická geografie
1.3
KCM Rozvojová ekonomie & rozvíjející se ekonomiky
Zobrazit také: GTP Rozvojové studie
KCP Politická ekonomika
KCS Ekonomické systémy & struktury
Zde zařaďte: práce o systémech jako je volný trh, transformující se ekonomiky, plánované hospodářství atd.
1.3
KCV Ekonomie konkrétních sektorů
KCX Ekonomické & finanční krize & katastrofy
KCY Populární ekonomie
Zde zařaďte: dostupná díla pro běžného čtenáře
KCZ Historie ekonomie
Use with: NH* codes if appropriate & PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.3

detail verze