Předmětová kategorizace Thema 1.3

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.2 1.1 1.0.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
J Společnost & společenské vědy
JN Vzdělávání
JNS Výuka studentů se specifickými vzdělávacími potřebami
Class here: special education
1.3
JNSC Výuka studentů s tělesným postižením nebo vadou
Zde zařaďte: výuka studentů s poruchou sluchu nebo zraku nebo s jiným fyzickým postižením, které vedlo ke specifickým vzdělávacím potřebám
JNSG Výuka studentů s poruchami učení
Zde zařaďte: výuka studentů s dyslexií, autismem, poruchami chování nebo jiným mentálním postižením, které vedlo ke specifickým vzdělávacím potřebám
1.3
JNSL Teaching of students with social, emotional or behavioural difficulties 1.3
JNSP Teaching of gifted or talented students 1.3
JNSR Remedial education & teaching
Class here: developmental education, compensatory education
1.3

detail verze