Předmětová kategorizace Thema 1.4

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.3 1.2.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
J Společnost & společenské vědy
Use all J* codes for: specialist and some general adult titles, but see also V* codes for practical approaches to many topics. Use all J* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate. In J* use the most appropriate code(s) available, as many social sciences are broad topics that can have many alternative terms or names. Zobrazit také
1.4
JN Vzdělávání
Use all JN* codes for: works about education as a practice or subject, but use YP* codes for schoolbooks or educational material for pupils in pre-tertiary education. Zobrazit také
1.4
JNA Filozofie & teorie vzdělávání 1.1
JNB Historie vzdělávání
Zde zařaďte: historie konkrétních škol, vysokých škol; obecná historie
JNC Psychologie vzdělávání
JND Systémy & struktury vzdělávání
Zde zařaďte: problematika výběru, přijetí, inspekce, řízení atd.
1.4
JNE Social pedagogy
Use for: works about social pedagogy as a field of study
1.3
JNF Vzdělávací strategie & politika
Zde zařaďte: výukové programy pro gramotnost, početní gramotnost atd.; strategie týkající se diferenciace žáků atd.
1.2
JNG Early childhood care and education
Use for: works aimed at professionals dealing with childcare or general works on subject.
See also: JNLA Pre-school and kindergarten
1.3
JNH Domácí vzdělávání
JNK Vedení & organizace vzdělávání
Zde zařaďte: problematika šikany, záškoláctví a kázně
1.3
JNL Školy
Zobrazit také VSK Rady ohledně vzdělávání
1.3
JNM Vyšší & další vzdělávání, terciární vzdělávání
Zde zařaďte: všechna pokročilá a další vzdělávání; vysoké školy nabízející odborné, technické obory nebo obory bez získání titulu; univerzity. Zobrazit také VSK Rady ohledně vzdělávání
1.4
JNP Vzdělávání dospělých, nepřetržité vzdělávání
Class here: lifelong learning, popular education, community education, ‘Bildung’. Use for: works about education or training of adult learners that are neither university nor vocational training. Zobrazit také VSL Příručky & manuály ohledně gramotnosti pro dospělé, VSN Příručky & manuály ohledně matematické gramotnosti pro dospělé
1.4
JNQ Otevřené vyučování, distanční vzdělávání
JNR Profesní poradenství
JNS Výuka studentů se specifickými vzdělávacími potřebami
Class here: special education, mixed classes of students with different cultural or linguistic backgrounds etc
1.4
JNT Vyučovací dovednosti & techniky
Zde zařaďte: řízení třídy, mentoring
1.4
JNU Výuka konkrétního předmětu
Zadejte také kód pro vyučovaný předmět, podle potřeby za pomoci kódů pro vzdělávání YP*
JNV Vzdělávací zařízení & technologie, výuka pomocí počítače (CAL)
Class here: media technology in classroom, Learning management systems. Use for: works about using digital technologies in class and for learning
1.4
JNW Mimoškolní aktivity
Zde zařaďte: exkurze, školní výlety, sportovní a společenské aktivity, události, představení atd.; také čas na hraní/na jídlo, aktivity po škole, školní kluby atd.
1.3
JNZ Studijní & učební dovednosti: obecně

detail verze