Předmětová kategorizace Thema 1.3

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.2 1.1 1.0.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
J Společnost & společenské vědy
JN Vzdělávání
JNA Filozofie & teorie vzdělávání 1.1
JNB Historie vzdělávání
Zde zařaďte: historie konkrétních škol, vysokých škol; obecná historie
JNC Psychologie vzdělávání
JND Systémy & struktury vzdělávání
Zde zařaďte: problematika výběru, přijetí, inspekce, řízení atd.
JNE Social pedagogy
Use for: works about social pedagogy as a field of study
1.3
JNF Vzdělávací strategie & politika
Zde zařaďte: výukové programy pro gramotnost, početní gramotnost atd.; strategie týkající se diferenciace žáků atd.
1.2
JNG Early childhood care & education
Use for: works aimed at professionals dealing with childcare or general works on subject. See also: JNLA Pre-school & kindergarten
1.3
JNH Domácí vzdělávání
JNK Vedení & organizace vzdělávání
Zde zařaďte: problematika šikany, záškoláctví a kázně
1.3
JNL Školy
Zobrazit také: VSK Rady ohledně vzdělávání
1.3
JNM Vyšší & další vzdělávání, terciární vzdělávání
Zde zařaďte: všechna pokročilá a další vzdělávání; vysoké školy nabízející odborné, technické obory nebo obory bez získání titulu; univerzity. Zobrazit také: VSK Rady ohledně vzdělávání
JNP Vzdělávání dospělých, nepřetržité vzdělávání
Zobrazit také: VSL Příručky & manuály ohledně gramotnosti pro dospělé, VSN Příručky & manuály ohledně matematické gramotnosti pro dospělé
JNQ Otevřené vyučování, distanční vzdělávání
JNR Profesní poradenství
JNS Výuka studentů se specifickými vzdělávacími potřebami
Class here: special education
1.3
JNT Vyučovací dovednosti & techniky
Zde zařaďte: řízení třídy, mentoring
1.3
JNU Výuka konkrétního předmětu
Zadejte také kód pro vyučovaný předmět, podle potřeby za pomoci kódů pro vzdělávání YP*
JNV Vzdělávací zařízení & technologie, výuka pomocí počítače (CAL)
Class here: media technology in classroom
1.3
JNW Mimoškolní aktivity
Zde zařaďte: exkurze, školní výlety, sportovní a společenské aktivity, události, představení atd.; také čas na hraní/na jídlo, aktivity po škole, školní kluby atd.
1.3
JNZ Studijní & učební dovednosti: obecně

detail verze