Předmětová kategorizace Thema 1.4

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.3 1.2.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
G Referenční, informační & interdisciplinární literatura
Use all G* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘G’ itself, but select specific categories from section G*. Use all G* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate
1.4
GT Interdisciplinární studie
GTB Historie stipendií (především sociální vědy & humanitní obory)
Pro historická studia zaměřená na obory studia, na které se nevztahuje anglický termín ‚věda‘ (porovnejte s historií vědy), ale jsou zahrnuta např. v německém výrazu ‚Wissenschaft‘ (tj. všechny druhy akademických studií). Zobrazit také PDA Filozofie vědy, PDX Historie vědy
1.1
GTC Komunikační studie
Použijte pro učebnice komunikačních studií a pro práce pokrývající celou řadu aspektů komunikace - lingvistické, sociální, průmyslové, technologické atd. Zobrazit také JBCT* Mediální studie a podřazené kategorie
GTD Sémiotika / sémiologie
Zobrazit také CFA Filozofie jazyka
GTK Kognitivní studie
Použijte pro interdisciplinární práce. Zobrazit také QDTM Filozofie mysli, JM* Psychologie a podřazené kategorie, MKJ Neurologie & klinická neurofyziologie, PSAN Neurovědy, UYQ* Umělá inteligence a podřazené kategorie, UXJ Počítačové aplikace v sociálních & behaviorálních vědách
1.1
GTM Regionální studie
Použijte pro interdisciplinární práce pokrývající celou řadu témat v rámci vymezené oblasti; vždy zadejte kvalifikátor MÍSTA. Zobrazit také RGL Regionální geografie
1.4
GTP Rozvojové studie
Zobrazit také KCM Rozvojová ekonomie & rozvíjející se ekonomiky
GTQ Globalizace
GTT Vlajky, emblémy, symboly, loga
Zobrazit také NHTG Genealogie, heraldika, jména & vyznamenání
GTU Mírové studie & řešení konfliktů
Zobrazit také JWLP Mírové operace
GTV Instituce & vzdělané společnosti: obecně
Zobrazit také JPSN Mezinárodní instituce
GTZ Obecné studie
Použijte pro seminární práce zaměřené speciálně na kurzy obecných studií na pokročilé středoškolské a vysokoškolské úrovni. Zobrazit také WDKX Zajímavosti & knihy s kvízovými otázkami, YPWL Vzdělávací obor: Obecná studia / obecné studijní dovednosti
1.4

detail verze