Předmětová kategorizace Thema 1.3

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.2 1.1 1.0.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
F Beletrie & související položky
Kódy F* lze použít s kvalifikátory MÍSTA a/nebo ČASU, kde jsou tyto aspekty zvláště relevantní a významné; kódy pro literaturu faktu mohou být přidány po kódech F* k označení specifických ústředních témat nebo námětů v beletrii
1.1
FY Beletrie: zvláštní rysy
Použijte kódy FY* po jiném kódu F* označujícím žánr nebo druh literatury
1.3
FYB Krátké povídky
FYD Epistolary fiction
Use for: fiction written in a series of documents, letters, diaries, emails, blogs etc
1.3
FYH Beletrie: napodobenina
Použijte pro beletrii psanou úmyslně ve stylu jiného (obvykle dřívějšího) autora (spíše jako poctu než jako parodii), obvykle jako pokračování románu napsaného původním autorem nebo s použitím populární postavy vytvořené původním autorem. Zobrazit také: FUP Satirický román & parodie
FYM Beletrie: mashup (dvě díla spojená dohromady)
Použijte pro beletrii, která kombinuje již existující text (často se jedná o klasický román) s jiným kontrastním žánrem, jako je např. horor, a vytváří z toho jediný příběh; použijte s ostatními kódy F* a kódy pro literaturu faktu k označení dílčích prvků. Zobrazit také: FUP Satirický román & parodie
1.1
FYR Category fiction
Class here: ranobe (Japanese-style light novels). Use for: the kind of romance, science fiction or other types of genre fiction, usually published on a monthly basis, short, in clearly delineated lines and with a certain number published every month. Use with: other F* code indicating genre or type. FYR codes should never be the primary or main subject code
1.3
FYT Přeložená beletrie
Použijte pro beletrii přeloženou z jiného jazyka. Nepoužívejte geografické nebo jazykové kvalifikátory k popisu detailních prvků uvedených v původním jazyce. Můžete však použít geografický kvalifikátor, pokud je relevantní k zápletce nebo prostředí díla. Použijte dodatečné kódy F*, aby bylo zajištěno, že zařazení dává smysl i nad rámec překladu samotného díla
1.3
FYV Fiction: inspired by or adapted from
Use for: stories that were published as spin-offs or companions to pre-existing non-book media or merchandise, for example, novels inspired by a popular film franchise, an online game or a TV series. Do NOT use for titles that were subsequently made into films etc
1.3

detail verze