Předmětová kategorizace Thema 1.3

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.2 1.1 1.0.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
F Beletrie & související položky
Kódy F* lze použít s kvalifikátory MÍSTA a/nebo ČASU, kde jsou tyto aspekty zvláště relevantní a významné; kódy pro literaturu faktu mohou být přidány po kódech F* k označení specifických ústředních témat nebo námětů v beletrii
1.1
FX Beletrie: témata vyprávění
Použijte kódy FX* po jiných kódech F* označujících žánr nebo druh literatury k označení základních témat vyprávění v beletristickém díle
1.1 1.3
FXB Téma vyprávění: Dospívání
Zde zařaďte: bildungsroman (‚vzdělávací román‘)
1.1
FXD Narrative theme: Love & relationships
Use for: fiction where a relationship or love is the central theme but not a genre romance novel
1.3
FXE Téma vyprávění: Problematika životního prostředí
Použijte pro beletrii, jejímž ústředním tématem je řešení konkrétního problému, který se týká životního prostředí
1.2
FXL Téma vyprávění: Smrt, zármutek, ztráta
Použijte pro beletrii, kde je ústředním tématem zkušenost se zármutkem
1.2
FXM Téma vyprávění: Vnitřní život
Použijte pro beletrii, která klade zvláštní důraz na vnitřní popis a na motivy, pocity a myšlenky postav Pro psychologické thrillery použijte FHX
1.1
FXP Téma vyprávění: Politika
Použijte pro beletrii, kde jsou základním tématem vyprávění politické zájmy. Zařaďte sem i politické alegorie Pro politické thrillery použijte FHP
1.1
FXR Téma vyprávění: Pocit z místa
Použijte pro beletrii odehrávající se na skutečném místě (často, ale ne nutně na venkově nebo na historickém místě), kde prostředí velmi hluboce prostupuje dílem do takové míry, že by se nemohlo odehrávat jinde; např. francouzská tradice románu ‚roman du terroir‘ Přidejte příslušné kvalifikátory MÍSTA
1.2
FXS Téma vyprávění: Sociální otázky
Použijte pro beletrii, jejímž ústředním tématem je řešení konkrétního sociálního problému nebo otázky
1.1 1.3

detail verze