Předmětová kategorizace Thema 1.3

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.2 1.1 1.0.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
F Beletrie & související položky
Kódy F* lze použít s kvalifikátory MÍSTA a/nebo ČASU, kde jsou tyto aspekty zvláště relevantní a významné; kódy pro literaturu faktu mohou být přidány po kódech F* k označení specifických ústředních témat nebo námětů v beletrii
1.1
FB Beletrie: obecná & literární
Použijte FB pouze pro literární & nežánrová fiktivní díla, kde není známo datum; preferujte podle potřeby FBA nebo FBC tam, kde je to možné; kódy FB* lze použít podle potřeby s ostatními kódy F* označujících témata, žánry nebo vlastnosti díla
1.1
FBC Klasická beletrie
Zde zařaďte: literární & nežánrová fiktivní díla prvně publikovaná před rokem 1960 nebo obecně vnímaná jako ‚klasická‘. Nicméně pojem ‚klasický‘ preferujte podle možností u žánrů fiktivní literatury uvedených níže. Zobrazit také: DBS* Ságy & eposy a podřazené kategorie, FFC Klasický detektivní román, FLC Klasická science fiction
1.3

detail verze