Předmětová kategorizace Thema 1.3

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.2 1.1 1.0.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
F Beletrie & související položky
Kódy F* lze použít s kvalifikátory MÍSTA a/nebo ČASU, kde jsou tyto aspekty zvláště relevantní a významné; kódy pro literaturu faktu mohou být přidány po kódech F* k označení specifických ústředních témat nebo námětů v beletrii
1.1
FB Beletrie: obecná & literární
Použijte FB pouze pro literární & nežánrová fiktivní díla, kde není známo datum; preferujte podle potřeby FBA nebo FBC tam, kde je to možné; kódy FB* lze použít podle potřeby s ostatními kódy F* označujících témata, žánry nebo vlastnosti díla
1.1
FC Beletrie - biografie
Použijte pro vysoce beletrizované vylíčení životů skutečných lidí (včetně beletrizovaných autobiografií). Může být případně použito s FV. Zobrazit také: DN* Biografie & literatura faktu a podřazené kategorie
1.1
FD Spekulativní beletrie
FF Detektivky & tajemné příběhy
FG Sportovní beletrie
Kódy S* lze přidat po kódech FG k označení specifických zde uvedených sportů
1.1
FH Thriller / napínavý příběh
FJ Dobrodružná literatura
FK Horory & beletrie s nadpřirozenými jevy
FL Science fiction (sci-fi)
FM Fantasy
FN Mýty & legendy vyprávěné jako beletrie
Použijte pro moderní převyprávění v románové formě. Zobrazit také: DBS* Ságy & eposy a podřazené kategorie, QRS* Starověká náboženství & mytologie a podřazené kategorie, JBGB Folklór, mýty & legendy, YFJ Beletrie pro děti a mládež: Tradiční příběhy
1.3
FP Erotická literatura
Podle potřeby použijte s kvalifikátorem 5X. Zobrazit také: FRX Erotický milostný román
1.3
FQ Beletrie o současném životním stylu
Zde zařaďte: ‘chick lit’ (literatura s hlavní dívčí/ženskou hrdinkou), ‘lad lit’ (literatura s hlavním mladým mužským hrdinou)
1.1 1.3
FR Milostný román
FS Beletrie o rodinném životě
Použijte pro romány o domácím nebo úzkém rodinném životě. Zobrazit také: FT Generační ságy
1.1
FT Generační ságy
Použijte pro romány, které zachycují osudy rodiny nebo rodin často po několik generací; nepoužívejte pro islandské nebo severské ságy Zde zařaďte: rodinné ságy. Zobrazit také: FS Beletrie o rodinném životě
1.1
FU Humoristická beletrie
Použijte pro beletrii, kde je humor primárním záměrem a rysem; dávejte však přednost žánrově specifickým ‚humoristickým‘ názvům tam, kde je to možné; v případě potřeby lze použít s ostatními kódy F*
FV Historická beletrie
Použijte pro současné romány odehrávající se v minulosti, tj. před rokem 1900, dávejte však přednost žánrově specifickým ‚historickým‘ názvům tam, kde je to možné; použijte podle potřeby kvalifikátory MÍSTA a/nebo ČASOVÉHO OBDOBÍ k označení prostředí. Zobrazit také: FFH Historické záhady, FJH Historická dobrodružná literatura, FMH Historická fantasy, FRH Historický milostný román
1.3
FW Náboženská & duchovní beletrie
Použijte pro beletrii určenou k podpoře konkrétního náboženského, duchovního nebo vizionářského poselství; podle potřeby použijte s příslušným kódem 5PG* nebo, kde není k dispozici, s kódem QR* nebo VX*
1.3
FX Beletrie: témata vyprávění
Použijte kódy FX* po jiných kódech F* označujících žánr nebo druh literatury k označení základních témat vyprávění v beletristickém díle
1.1 1.3
FY Beletrie: zvláštní rysy
Použijte kódy FY* po jiném kódu F* označujícím žánr nebo druh literatury
1.3
FZ Doprovodná beletrie
Zde zařaďte: doprovodná díla k populární beletrii, obvykle nekritická, na bázi ‚obdivovatelů‘. Zobrazit také: DSR Referenční literatura, XR* Grafické romány / komiksy: průvodce & přehledy a podřazené kategorie
1.3

detail verze