Předmětová kategorizace Thema 1.3

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.2 1.1 1.0.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
D Biografie, literatura & literární studie
DB Starověké, klasické & středověké texty
Použijte pro jiné texty, než jsou ságy & eposy, v rané, starověké nebo klasické podobě jazyka, nejlépe s ostatními kódy D* označujících literární formu
1.1
DBS Ságy & eposy
Použijte pro texty starověkých a středověkých ság a eposů, ať už v původním jazyce nebo v moderním překladu. Zadejte podle potřeby kvalifikátory MÍSTA Použijte FN pro moderní převyprávění ve formě románu. Zobrazit také: FT Generační ságy, FN Mýty & legendy vyprávěné jako beletrie
1.1
DBSN Islandské & staré severské ságy
Use for: the texts of Icelandic & Old Norse sagas in the original language, an annotated version or a modern translation. Zobrazit také: QRSW Severské náboženství & mytologie
1.1 1.3

detail verze