Předmětová kategorizace Thema 1.4

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.3 1.2.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
D Biografie, literatura & literární studie
Use all D* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘D’ itself, but select specific categories from section D*. Use all D* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular STYLE 6*, PLACE 1*, LANGUAGE 2* or TIME PERIOD 3* Qualifiers
1.4
DB Starověké, klasické & středověké texty
Použijte pro jiné texty, než jsou ságy & eposy, v rané, starověké nebo klasické podobě jazyka, nejlépe s ostatními kódy D* označujících literární formu
1.4
DBS Ságy & eposy
Použijte pro texty starověkých a středověkých ság a eposů, ať už v původním jazyce nebo v moderním překladu. Zadejte podle potřeby kvalifikátory MÍSTA Použijte FN pro moderní převyprávění ve formě románu. Zobrazit také FT Generační ságy, FN Mýty & legendy vyprávěné jako beletrie
1.1 1.4
DBSG Staré řecké & římské pověsti
Use for: the texts of classical epics, prose, verse or plays, including versions of traditional myths and legends, written by Classical Greek, Hellenic or Latin authors, in the original language, an annotated version or a modern translation. Zobrazit také QRSG Náboženství & mytologie starověkého Řecka, QRSL Římské náboženství & mytologie
1.1 1.4
DBSN Islandské & staré severské ságy
Use for: the texts of Icelandic and Old Norse sagas in the original language, an annotated version or a modern translation. Zobrazit také QRSW Severské náboženství & mytologie
1.1 1.3

detail verze