Předmětová kategorizace Thema 1.4

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.3 1.2.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
C Jazyk & lingvistika
Use all C* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘C’ itself, but select specific categories from section C*. Use all C* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular LANGUAGE 2* Qualifiers plus PLACE 1*, TIME 3* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers
1.4
CJ Jazyková výuka & studium
Použijte kódy CJ* pro všechny materiály pro výuku nebo studium druhého jazyka pro dospělé, včetně materiálů ELT (English Language Teaching - výuka anglického jazyka); zadejte podle potřeby také kvalifikátor(y) JAZYKOVÉHO & VZDĚLÁVACÍHO ÚČELU. Zobrazit také YPC* Vzdělávací obor: Jazyky, literatura & gramotnost a podřazené kategorie, 4LE* Zkoušky & certifikáty ELT a podřazené kategorie, 4LZ* Pro specifické studium jazyka & jiné kurzy než ELT a podřazené kategorie
1.4
CJB Výuka jazyka & výukové materiály & seminární práce
CJBG Studium jazyka: gramatika, slovní zásoba & výslovnost
Class here: verbs, nouns, adjectives, conjunctions, phrasal verbs, tenses, idioms etc
1.4
CJBR Čtenáři jazyka
Use for: purpose-written or simplified versions of texts written for language learners. These are usually graded by language level and breadth of vocabulary. Use with: LANGUAGE 2* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate and other secondary subject codes to indicate what subject or genre they are, for example with F* codes for fiction
1.4
CJBT Texty pro samostudium jazyků
Use for: language learning material designed for self-learning. Use with: LANGUAGE 2* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate, for example 4L. Zobrazit také WTK Jazykové konverzační knížky
1.3

detail verze