Předmětová kategorizace Thema 1.4

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
C Jazyk & lingvistika
Use all C* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘C’ itself, but select specific categories from section C*. Use all C* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular LANGUAGE 2* Qualifiers plus PLACE 1*, TIME 3* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers
1.4
CF Lingvistika
Vedle kódů CF* zadejte podle potřeby také kvalifikátor(y) JAZYKA; vyhraďte si kódy CF* pouze pro použití u akademických & odborných prací
1.4
CFA Filozofie jazyka
Zobrazit také GTD Sémiotika / sémiologie
CFB Sociolingvistika
CFC Gramotnost
Zobrazit také JNF Vzdělávací strategie & politika, VSL Příručky & manuály ohledně gramotnosti pro dospělé
CFD Psycholingvistika
Class here: neurolinguistics, psychology of language
1.4
CFF Historická & komparativní lingvistika
Zde zařaďte: etymologie, studia o jazykových rodinách. Zobrazit také CBX Jazyk: historie & obecné práce
CFG Sémantika, diskurzivní analýza, stylistika
Zde zařaďte: pragmatika, lexikologie, rétorika
CFH Fonetika, fonologie
CFK Gramatika, syntax & morfologie
CFL Paleografie
Zde zařaďte: studium psaní a systémy psaní
1.2
CFM Lexikografie
CFP Překlady & tlumočení
Zde zařaďte: hermeneutika
CFX Výpočetní lingvistika 1.3
CFZ Znakové jazyky, Braillovo písmo & další jazyková komunikace

detail verze