Předmětová kategorizace Thema 1.3

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.2 1.1 1.0.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
C Jazyk & lingvistika
CB Jazyk: reference & souhrn
Vedle kódů CB* přiřaďte podle potřeby také kvalifikátor(y) JAZYKA
CBD Slovníky
Use with: LANGUAGE Qualifiers 2* as appropriate
1.3
CBF Tezaury
Use with: LANGUAGE Qualifiers 2* as appropriate
1.3
CBG Příručky používání jazyka & gramatiky
Use with: LANGUAGE Qualifiers 2* as appropriate
1.3
CBP Mluvení na veřejnosti: rady & příručky
Použijte pro obecné příručky o mluvení na veřejnosti, příklady projevů a citace Pro svatby a proslovy svědků použijte s kódem WJW
1.1
CBV Tvůrčí psaní & příručky o tvůrčím psaní
CBW Příručky o psaní & úpravách
Zde zařaďte: obecné příručky i příručky o novinářském stylu, technickém psaní atd.
1.3
CBX Jazyk: historie & obecné práce

detail verze