Předmětová kategorizace Thema 1.4

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.3 1.2.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
C Jazyk & lingvistika
Use all C* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘C’ itself, but select specific categories from section C*. Use all C* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular LANGUAGE 2* Qualifiers plus PLACE 1*, TIME 3* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers
1.4
CB Jazyk: reference & souhrn
Vedle kódů CB* přiřaďte podle potřeby také kvalifikátor(y) JAZYKA
CBD Slovníky
Class here: Glossaries. Use with: LANGUAGE 2* Qualifiers as appropriate
1.4
CBF Tezaury
Use with: LANGUAGE 2* Qualifiers as appropriate
1.3
CBG Příručky používání jazyka & gramatiky
Use with: LANGUAGE 2* Qualifiers as appropriate
1.3
CBP Mluvení na veřejnosti: rady & příručky
Použijte pro obecné příručky o mluvení na veřejnosti, příklady projevů a citace Pro svatby a proslovy svědků použijte s kódem WJW
1.4
CBV Tvůrčí psaní & příručky o tvůrčím psaní
CBW Příručky o psaní & úpravách
Zde zařaďte: obecné příručky i příručky o novinářském stylu, technickém psaní atd.
1.3
CBX Jazyk: historie & obecné práce
Use for: more general or popular works on language. Prefer: CF* for more scientific or academic studies
1.4

detail verze