Předmětová kategorizace Thema 1.3

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.2 1.1 1.0.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
A Umění
AG Výtvarné umění: ošetření & subjekty
Vedle kódů AG* zadejte podle potřeby také příslušný(é) kód(y) AF* & kvalifikátor(y) STYLU
AGA Historie umění
Použijte podle potřeby kód AGA ve spojení s ostatními kódy umění; podle potřeby zadejte také kvalifikátory STYLU, MÍSTA & ČASOVÉHO OBDOBÍ
AGB Jednotliví umělci, umělecké monografie
AGC Katalogy výstav & specifické sbírky
Zobrazit také: WTHM Cestovní průvodce: muzea, historické památky, galerie atd., GLZ Muzeologie & studia zabývající se dědictvím
AGH Lidské postavy zobrazené v umění
AGK Drobné světské & rodinné scény v umění
Zde zařaďte: ‚žánrové‘ subjekty v umění
1.3
AGN Zvířata & příroda v umění (zátiší, krajiny & mořské scenérie atd.) 1.3
AGP Člověkem vytvořené objekty zobrazené v umění (velkoměstské scenérie, stroje atd.)
AGR Náboženské umění
Použijte podle potřeby příslušný kód z QR*
AGZ Výtvarné techniky & principy
Zde zařaďte: učebnice & práce o technice, teorii barvy, perspektivě atd. na pokročilé úrovni. Zobrazit také: WFA Příručky o malování & umění

detail verze