Předmětová kategorizace Thema 1.4

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.3 1.2.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
A Umění
Use all A* codes for: specialist and general adult titles, including both highly illustrated and more text-based works. For a hobby or recreational approach, prefer a WF* code as the main subject and supplement with A* code(s) where appropriate. Use all A* codes with: other subject categories and qualifiers as appropriate, in particular STYLE 6*, plus PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers. Zobrazit také
1.4
AG Výtvarné umění: ošetření & subjekty
Vedle kódů AG* zadejte podle potřeby také příslušný(é) kód(y) AF* & kvalifikátor(y) STYLU
1.4
AGA Historie umění
Použijte podle potřeby kód AGA ve spojení s ostatními kódy umění; podle potřeby zadejte také kvalifikátory STYLU, MÍSTA & ČASOVÉHO OBDOBÍ
AGB Jednotliví umělci, umělecké monografie
Use for: works on both individual artists and ateliers or workshops that produced under a single artist’s name
1.4
AGC Katalogy výstav & specifické sbírky
Use for: publications that are linked to a temporary exhibition or the catalogues of permanent collections such as art galleries, museums or individual collectors. Use with: other A* codes to indicate Art form and a PLACE 1* Qualifiers if it is the catalogue of a permanent location such as a specific gallery or museum. Zobrazit také WTHM Cestovní průvodce: muzea, historické památky, galerie atd., GLZ Muzeologie & studia zabývající se dědictvím
1.4
AGH Lidské postavy zobrazené v umění
Class here: figure painting or drawing, illustrations of human anatomy for artists, anatomical drawing, or any art that depicts the human or parts of the human body. Use with: AGZ for techniques of drawing
1.4
AGK Drobné světské & rodinné scény v umění
Zde zařaďte: ‚žánrové‘ subjekty v umění
1.3
AGN Zvířata & příroda v umění (zátiší, krajiny & mořské scenérie atd.)
Use for: any depiction of nature in any artistic form or tradition. Use with: AKLB for illustration, or PS* for art that has or was originally for, a scientific purpose
1.4
AGP Člověkem vytvořené objekty zobrazené v umění (velkoměstské scenérie, stroje atd.)
Class here: buildings, cityscapes, machines, transport etc, depicted in any art form or tradition
1.4
AGR Náboženské umění
Použijte podle potřeby příslušný kód z QR*
1.4
AGT Public art
Use for: works on art in any media that were planned and executed with the intention of being staged in the public realm, often outside and accessible to all, either permanent or temporary, and which may be specially commissioned for a site or unofficial or unauthorised
1.4
AGZ Výtvarné techniky & principy
Zde zařaďte: učebnice & práce o technice, teorii barvy, perspektivě atd. na pokročilé úrovni. Zobrazit také WFA Příručky o malování & umění
1.4

detail verze