Předmětová kategorizace Thema 1.3

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.2 1.1 1.0.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
1 Kvalifikátory místa
DO NOT USE “1” on individual books, but select qualifiers from section 1* as appropriate
1.2
1Q Ostatní geografická seskupení, oceány & moře 201710
1QB Historické státy, říše & regiony
1QBA Starověk
1QBAA Asyrské říše
1QBAB Babylón
1QBAE Starověký Egypt
1QBAG Starověké Řecko
Class here: Classical & Hellenistic Greek worlds
1.3
1QBAH Chetitská říše
1QBAL Starověký / biblický Izrael
1QBAM Mezopotámie
1QBAP Perská říše
1QBAR Starověký Řím
Class here: Roman Republic, the Roman Empire
1.3
1QBAS Sumer 201710
1QBAT Etruské království

detail verze