Předmětová kategorizace Thema 1.3

Stále jsou vám k dispozici i starší verze kategorizace Thema 1.2 1.1 1.0.

Podívejte se na hierarchicky uspořádané tématické kategorie Thema nebo v hierarchii vyhledejte konkrétní pojem.

Zobrazit rady k vyhledávání níže.

Označení Název kategorie Add Mod ?
1 Kvalifikátory místa
DO NOT USE “1” on individual books, but select qualifiers from section 1* as appropriate
1.2
1A Svět
Use for: indicating a specifically global context
1.2
1D Evropa
1F Asie
1H Afrika
1K Ameriky
1M Australasie, Oceánie & další ostrovní oblasti 201710
1Q Ostatní geografická seskupení, oceány & moře 201710
1Z Vesmír, planety & místa mimo planetu Zemi
Použijte pro díla vztahující se k místům mimo Zemi, kde hraje po většinu doby toto místo významnou roli buď jako prostředí, nebo jako téma, o kterém se pojednává
1.2

detail verze