ONIX kod listesi Sürüm 51

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
92 Tedarikçi tanımlayıcı tipi
    • <AgentIDType> <j400>
    • <SupplierIDType> <j345>
    • <LocationIDType> <j377>
içinde kullanın
1
92 23 KDV Kimlik Numarası
Bir ticari kuruluşun KDV amaçlı tanımlayıcısı, örn. AB’nin VIES sistemi bünyesinde. Ülkeden ülkeye değişebilen AB KDV kimlik formatları için bkz. http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faqvies.do. Genel olarak bu kimlik iki harfli ülke kodunu takiben 8-12 rakamlı ulusal KDV kimliğinden oluşur. Bazı ülkelerde KDV kimliğinde bir ya da iki harf de yer alır. AB üyesi olmayan ve benzer kimlikler düzenleyen ülkeler için bkz. http://en.wikipedia.org/wiki/VAT_identification_number. Boşluklar, tireler vb. yok sayılır
16

sürüm bilgisi