ONIX kod listesi Sürüm 49

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
82 İncil içeriği
<BibleContents> <b352> içinde kullanın
1
82 AP Apokrif (Katolik kanonu)
1546’daki Trento Konsili’nde Katolik kanonuna eklenen yedi parçalık Apokrif: Tobit; Judit; Süleyman’ın Hikmeti; Ben Sira (Ecclesiasticus); Yeremya’nın Mektubu dahil olmak üzere Baruh; I. ve II. Makkabiler; Ester ve Daniel kitabının ilave kısımları (Ester’e Ekler; Azarya’nın Duası; Üç Yahudinin Duası; Suzana; Bel ve Ejderha). Bu parçalar genelde Protestan kanonunda yer almaz
1 8
82 AQ Apokrif (kanon belirtilmemiş)
Apokrif metinler derlemesi, kanon belirtilmemiş.
8
82 AX İlave Apokrif metinler: Rum Ortodoks kanonu
I. Esdras; Manaşşe’nin Duası; 151. İlahi; III. Makkabiler
5
82 AY İlave Apokrif metinler: Slav Ortodoks kanonu
I. ve II. Esdras; Manaşşe’nin Duası; 151. İlahi; III. ve IV. Makkabiler
5
82 AZ İlave Apokrif metinler
Bazı İncil versiyonlarında yer alan ilave Apokrif metinler: I. ve II. Esdras; Manaşşe’nin Duası
5
82 GA Apokrifli genel kanon (Katolik kanonu)
Katolik kanonunda yer alan yedi parçalık Apokrif ile birlikte Protestan, Katolik ve Ortodoks kanonlarında yer alan 66 kitap
2 8
82 GC Apokrif metinli genel kanon (Kanon belirtilmemiş)
Kanon belirtilmemiş Apokrif metinler ile birlikte Protestan, Katolik ve Ortodoks kanonlarında yer alan 66 kitap
8
82 GE Genel kanon
39’u Eski Ahit’ten, 27’si Yeni Ahit’ten olmak üzere, Protestan, Katolik ve Ortodoks kanonlarında yer alan 66 kitap. Kitapların sırası farklı kanonlarda değişebilir
1
82 GS İnciller
Matta, Markos, Luka ve Yuhanna
1
82 OT Eski Ahit
Yavne}de MS 90’da kurulan hahamlık akademisi tarafından Yahudi kanonuna alınan 39 kitap. Yahudi ya da İbrani kutsal kitabı olarak da bilinir
1
82 NT Yeni Ahit
İskenderiye Pispoposu Athanasius’un Bayram Mektupları ile, ayrıca MS 4. yüzyıl sonlarında Hıristiyan kilisesinin bir genel konsili tarafından Hıristiyan kanonuna alınan 27 kitap
1
82 NP İlahiler ve Mesellerle birlikte Yeni Ahit
Yeni Ahit’in 27 kitabı ile Eski Ahit’ten İlahiler ve Meselleri kapsar
1
82 PE Pavlus’un Mektupları
Pavlus’un çeşitli erken Hıristiyan kiliselerine mektuplarını içeren kitaplar
1
82 PP İlahiler ve Meseller
İlahiler kitabı ve Meseller kitabı bir arada
1
82 PS İlahiler
İlahiler kitabı
5
82 PT Pentateuch
İncil’in ilk beş kitabı: Tekvin, Çıkış, Sayılar, Levililer, Tesniye. Tevrat için de geçerlidir
1
82 ZZ Diğer kısımlar
Başka bilgi verilmediğinde OT ya da NT’den seçilmiş kitaplar
1

sürüm bilgisi