ONIX kod listesi Sürüm 51

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
81 Ürün içerik tipi
    • <PrimaryContentType> <x415>
    • <ProductContentType> <b385>
içinde kullanın
Codelist order groups together similar codes
1
81 10 Metin (gözle okunabilir)
Ana eserin okunabilir metni: Başlıca içeriği gözle okunabilir metin olan bir e-kitabı ya da diğer dijital veya fiziksel ürünü tanımlamak için uygun <ProductForm> (ÜrünFormu) ve <ProductFormDetail> (ÜrünFormuBilgileri) değerleriyle birlikte bu değerin kullanılması gereklidir
9 37
81 15 İçerik arasında yoğun bağlantı
Önemli sayıda etkinleştirilebilir çapraz başvurular, köprülü notlar ve büyük ölçüde metin ögeleri arasında diğer bağlantılar (örn. test soruları, ‘kendi bitirişinizi seçin’ vb) ile zenginleştirilmiş e-yayın
13
81 14 Dış içeriğe yoğun bağlantı
Önemli sayıda etkinleştirilebilir (tıklanabilir) internet bağlantılarıyla zenginleştirilmiş e-yayın.
13
81 16 Ana eserin parçası olmayan, gözle okunabilir ilave metin
Yayın, birincil ya da “zenginleştirilmemiş” sürümde yer almayan ilave röportaj, makale, deneme, bibliyografya, soru/test ya da diğer arka plan materyalleri gibi ek metin içeriği ile zenginleştirilmiştir
13 37
81 41 Harici içeriğe yönelik ilave gözle okunabilir bağlantılar
Yayın, önemli sayıda web bağlantısı içeriyor (basılı URL’ler, QR kodları vb.). For use in ONIX 3.0 only
39
81 17 Başka kitap ürünü için tanıtım metni
Örn. teaser bölüm
13
81 11 Müzik notası 9
81 07 Hareketsiz görüntü / grafik
Sadece daha ayrıntılı bilgi verilmediğinde kullanılır
2 13
81 18 Fotoğraf
Ekli sayfa / klişe bölümünde olsun ya da olmasın
13
81 19 Şekil, diyagram, şema, grafik
‘Mekanik’ (yani fotoğrafik olmayan) ilüstrasyonlar dahil
13
81 20 Ana eserin parçası olmayan ilave resim / grafik
Asıl ya da ‘zenginleştirilmemiş’ sürümde içerilmeyen tamamlayıcı fotoğraflar gibi ilave resim ya da grafik içerik ile zenginleştirilmiş e-yayın
13 37
81 12 Harita ve/ya da diğer kartografik içerik 12
81 42 Değerlendirme materyali
Örn. Sorular veya öğrenci alıştırmaları, problemler veya testler (eserin ayrılmaz bir parçası olarak). For use in ONIX 3.0 only
40
81 01 Sesli kitap
Kitap ya da başka metnin okunuşunun işitsel kaydı
1
81 02 Performans – sözlü konuşma
Drama ya da diğer sözlü performans işitsel kaydı
1
81 13 Diğer sözlü içerik
Örn. söyleşi gibi, ‘okuma’ ya da ‘performans’ olmayan içerik
12 43
81 03 Müzik kaydı
Müzikal drama ve opera dahil olmak üzere, müzik performansı işitsel kaydı
1
81 04 Diğer işitsel
Diğer seslerin işitsel kaydı, örn. kuş sesi
2
81 21 Kısmi performans – sözlü konuşma
Eserin bir kısmının okuma, performans ya da dramatize işitsel kaydı
13
81 22 Ana eserin parçası olmayan ilave işitsel içerik
Asıl ya da ‘zenginleştirilmemiş’ sürümde içerilmeyen tam ya da kısmi okuma, performans, dramatizasyon, söyleşi, destekleyici belgesel ya da diğer işitsel içerik ile zenginleştirilmiş e-yayın
13
81 23 Başka kitap ürünü için tanıtım işitseli
Örn. teaser bölümü okuması
13
81 06 Video
Film, video, canlandırma vb dahil. Sadece daha ayrıntılı bilgi verilmediğinde kullanılır. Eski hali ‘Hareketli görüntü‘
2 13
81 26 Okumanın video kaydı 13
81 27 Performans – görsel
Müzikal performans dahil, drama ya da diğer performans video kaydı
13
81 24 Canlandırılmış / etkileşimli ilüstrasyon
Örn. canlandırılmış diyagramlar, şemalar, grafikler ya da diğer ilüstrasyonlar
13
81 25 Öyküleyici canlandırma
Örn. çizgi film, animatik ya da bilgisayar destekli animasyon
13
81 28 Diğer video
Örn. söyleşi gibi, ‘okuma’ ya da ‘performans’ olmayan video içerik
13
81 29 Kısmi performans – video
Eserin bir kısmının okuma, performans ya da dramatize video kaydı
13
81 30 Ana eserin parçası olmayan ilave video içerik
Asıl ya da ‘zenginleştirilmemiş‘ sürümde içerilmeyen tam ya da kısmi okuma, performans, dramatizasyon, söyleşi, destekleyici belgesel ya da diğer video içerik ile zenginleştirilmiş e-yayın
13
81 31 Başka kitap ürünü için tanıtım videosu
eg Book trailer
13
81 05 Oyun / Yapboz
Çoklu kullanıcı özelliği hariç. Eski hali ‘Oyun’
2 13
81 32 Yarışma
Çeşitli düzeylerde çoklu kullanıcı özelliği
13
81 08 Yazılım
Büyük oranda ‘içeriksiz’
2 13
81 09 Veri
Veri dosyaları
2
81 33 Veri seti artı yazılım 13
81 34 Boş sayfa veya boşluklar
Okuyucu tarafından doldurulması amaçlanan tam sayfalar veya boşluklar, formlar, kutular vs.
13 40
81 35 Reklam içeriği
Reklam içeriğinin tipi belirtilmediğinde kullanılır
13
81 37 Reklam – birinci taraf
‘Arka sayfa ilanları’ – başka kitaplar için tanıtım sayfaları (örnek içerik bulunmayan sayfalar, karş. kod 17, 23)
13
81 36 Reklam – kupon
Örn. başka ürünler için indirim kuponu
13
81 38 Reklam – üçüncü taraf görüntü 13
81 39 Reklam – üçüncü taraf metin 13
81 40 Betik
Örneğin JavaScript gibi bir programlama dilinde yazılan ve okuyucu sistemi ile uygulanan mikro programlar içeren e-yayın
38

sürüm bilgisi