ONIX kod listesi Sürüm 49

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
79 Ürün formu özellik tipi
<ProductFormFeatureType> <b334> içinde kullanın
1
79 16 E-publication format validator version
For common versioned e-book formats, the name and version of the validator used to check conformance. <ProductFormFeatureDescription> is the common name of the validator used (eg EpubCheck, Flightdeck), and <ProductFormFeatureValue> is the version number of the validator (eg 4.0.0a). Use with code 15 (or possibly code 10), or with <EpubTypeVersion>, to specify the version the e-publication conforms with
30

sürüm bilgisi