ONIX kod listesi Sürüm 50

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
79 Ürün formu özellik tipi
<ProductFormFeatureType> <b334> içinde kullanın
1
79 01 Kapak rengi
Ürün Formu Özellikleri değeri için bkz. Kod listesi 98
1
79 02 Sayfa kenarı rengi
Ürün Formu Özellikleri değeri için bkz. Kod listesi 98
1
79 03 Metin yazı karakteri
Örneğin bazı Kutsal Kitap basımları ya da büyük harfli basılı ürünler gibi ürün tanımının önemli bir boyutunu oluşturuyorsa, gövde metninde kullanılan asıl yazı karakteri. Beraberindeki Ürün Formu Özellikleri Tanımı, yazı karakteri büyüklüğünü ve istenirse yazı biçimini belirten metindir
1 50
79 04 Özel kapak malzemesi
Ürün Formu Özellikleri değeri için bkz. Kod listesi 99
1
79 05 DVD bölgesi
Ürün Formu Özellikleri değeri için bkz. Kod listesi 76
2
79 06 İşletim sistemi gereksinimleri
Bir dijital ürünü kullanmak için gereken bilgisayar ya da el cihazı işletim sistemi, varsa sürüm bilgileri ile. Beraberindeki Ürün Formu Özellikleri Değeri, Liste 176’dan bir koddur. Varsa sürüm bilgileri Ürün Formu Özellikleri Tanımı kısmında yer alır
10
79 07 Diğer sistem gereksinimleri
Dijital ürün için Ürün Formu Özellikleri Tanımı kısmında serbest metinle belirtilen diğer sistem gereksinimleri
10
79 08 ‘Seç-dinle’ aygıt/program uyumluluğu
Ting Pen (http://www.ting.eu), İSmart Touch ya da Read Pen gibi tescilli ‘seç-dinle’ aygıtlarıyla ya da bunlara karşılık gelen programlarla uyumluluk belirtir. Bu aygıtlar kitabı ve sayfa konumunu tanımlamak için sayfaya özel olarak basılmış görünmez kodları tarayarak, metni (ya da diğer, ilişkili sesi) işitilecek şekilde seslendirir. Uyumlu aygıtın (ya da aygıtların) ad <ProductFormFeatureDescription> (ÜrünFormuÖzellikAçıklaması) ögesinde listelenmelidir
15
79 09 E-yayın erişim bilgileri
<ÜrünFormuÖzellikleriDeğeri> kodları için, bkz. Kod listesi 196
15
79 10 E-yayın format sürümü
E-kitap dosya formatı (veya bazı durumlarda, cihaz) sürümleri için. <ÜrünFormuÖzellikDeğeri> virgülle ayrılmış rakam listesi olarak sürüm numarasını içermelidir (örn ‘7’, ‘1.5’ veya ‘3.10.7’). Sadece ONIX 3.0 ile kullanılır – ONIX 2.1’de bunur yerine <EpubTypeVersion> (EpubTipiSürümü) kullanılır. En yaygın dosya formatları için, kod 15 ve Liste 220 büyük ölçüde tercih edilir.
17 24
79 12 CPSIA boğulma tehlikesi uyarısı
2008 tarihli ABD Türetici Ürünleri Güvenliğini İyileştirme Yasası (CPSIA) gereğince boğulma tehlikesi uyarısı. Uygunsa ABD’de satılan ürünler için gereklidir. Ürün Formu Özellikleri Değeri, Liste 143’ten bir koddur. Daha fazla bilgi Ürün Formu Özellikleri Tanımı kısmında verilebilir
9 46
79 13 AB Oyuncak Güvenliği Tehlike Uyarısı
AB Oyuncak Güvenliği Yönergesi gereğince ürünün taşıdığı tehlike uyarısı. Ürün Formu Özellikleri Değeri, Liste 184’ten bir koddur. Uyarının tam metni (bazı kodlar için) Ürün Formu Özellikleri Tanımı kısmında verilebilir
13 14
79 14 IATA Tehlikeli Maddeler uyarısı
Ürün Formu Özellik Tanımı uyarı hakkında daha fazla bilgi vermelidir.
21
79 15 E-yayın format sürümü kodu
Ortak sürümlü e-kitap formatları (veya bazı durumlarda, cihazları) için – Örneğin EPUB 2.0.1 veya EPUB 3.0. <ProductFormFeatureValue> (ÜrünFormuÖzellikDeğeri) liste 220’den bir koddur. Sadece ONIX 3.0’da kullanılır
24
79 16 E-publication format validator version
For common versioned e-book formats, the name and version of the validator used to check conformance. <ProductFormFeatureDescription> is the common name of the validator used (eg EpubCheck, Flightdeck), and <ProductFormFeatureValue> is the version number of the validator (eg 4.0.0a). Use with code 15 (or possibly code 10), or with <EpubTypeVersion>, to specify the version the e-publication conforms with
30
79 17 ‘Seç-izle’ aygıt/program uyumluluğu
Tescilli ‘seç-izle’ aygıtlarıyla ya da programlarıyla uyumluluk belirtir. Bu aygıtlar kitabı ve sayfa konumunu tanımlamak için sayfaya ya da bir bütün olarak sayfa resmine özel olarak basılmış görünmez kodları tarar. Tarama, sayfanın (örneğin) bir arttırılmış gerçeklik görünümünün görüntülenmesini tetikleyebilir. Uyumlu aygıt ya da uygulamanın (ya da aygıtların/uygulamaların) adı <ProductFormFeatureDescription> (ÜrünFormuÖzellikAçıklaması) ögesinde listelenmelidir
39
79 18 E-publication authentication and access control
Requirement for user authentication prior to use, with detail of authentication method (user enrolment, and login passwords, location- or device-based recognition, authentication via third-party identity service etc) given in <ProductFormFeatureDescription>. For use in ONIX 3.0 only
44
79 19 Battery type
Use to describe battery requirements, hazards and safety warnings. <ProductFormFeatureValue> is a code from List 242. For use in ONIX 3.0 only
45
79 20 Battery capacity
Total capacity (of batteries in the product) in Watt hours. <ProductFormFeatureValue> is an integer or decimal number (eg ‘45’, not ‘45Wh’). For use in ONIX 3.0 only
45
79 21 Dangerous goods
Use to describe regulation of the product for various purposes. <ProductFormFeatureValue> is a code from List 243. For use in ONIX 3.0 only
45
79 22 Game pieces
Number of pieces, eg for jigsaws, puzzles, kits, board games. <ProductFormFeatureValue> is an integer. For use in ONIX 3.0 only
48
79 23 Game players
Number of players, for board games, card games, videogames etc. <ProductFormFeatureValue> must be a required (exact) number as an integer OR a range (eg ‘2–6’), optionally accompanied by the number of players as text (eg ‘suitable for 2–6 players’) in <ProductFormFeatureDescription>. For use in ONIX 3.0 only
48
79 24 Game play time
Typical time to complete a game, for board games, card games, videogames etc, stated as an integer (in minutes) OR range (eg ‘60–90’) in <ProductFormFeatureValue>, optionally accompanied by the playing time as text (eg ‘typically 60–90 minutes’) in <ProductFormFeatureDescription>. For use in ONIX 3.0 only
48
79 30 FSC ya da PEFC onaylı değil
FSC ya da PEFC logosu taşımayan ürün. Ürün Formu Özellikleri Değeri ve Tanımı bileşenleri kullanılmaz. Ancak, ürün yine de ayrı bir Ürün Formu Özellikleri bileşeni yinelemesinde Geri Dönüşüm ve Tüketici Atıkları (PCW) içeriği beyanı taşıyabilir
10 42
79 31 FSC onaylı – saf
FSC logosu taşıyan ürün (Saf, %100). <ProductFormFeatureValue> (ÜrünFormuÖzellikleriDeğeri) kitabın üzerinde basılı olan Onay numarasıdır (yani Gözetim Zinciri [Chain of Custody – COC] ya da Tescilli Marka Lisans numarası). Format: Gözetim Zinciri numarası iki ila beş harf-COC-altı rakamdan (gerekirse rakamların başında sıfır yer alır) oluşur, örn. ‘AB-COC-001234’ ya da ‘ABCDE-COC-123456’; Tescilli Marka Lisans numarası C ve ardından altı rakamdan oluşur, örn. ‘C005678’ (görüntülenirken önünde normalde ‘FSC®’ yer alır). Tanım gereği, Saf onayı alan ürün Geri Dönüşüm ve Tüketici Atıkları (PCW) beyanı taşımaz, dolayısıyla tip kodu 31 tek başına yer alır. Onay numarası http://info.fsc.org/ adresinden kontrol edilebilir
10 42
79 32 FSC onaylı – karışık kaynak
FSC logosu taşıyan ürün (Karışık kaynak). <ProductFormFeatureValue> (ÜrünFormuÖzellikleriDeğeri) kitabın üzerinde basılı olan Onay numarasıdır (yani Gözetim Zinciri [Chain of Custody – COC] ya da Tescilli Marka Lisans numarası). Format: Gözetim Zinciri numarası iki ila beş harf-COC-altı rakamdan (gerekirse rakamların başında sıfır yer alır) oluşur, örn. ‘AB-COC-001234’ ya da ‘ABCDE-COC-123456’; Tescilli Marka Lisans numarası C ve ardından altı rakamdan oluşur, örn. ‘C005678’ (görüntülenirken önünde normalde ‘FSC®’ yer alır). Ayrı bir <ProductFormFeature> (ÜrünFormuÖzellikleri) kısmında tip kodu 36 eşliğinde bir Geri Dönüşüm ve Tüketici Atıkları (PCW) yüzdesi verilebilir. Onay numarası http://info.fsc.org/ adresinden kontrol edilebilir
10 42
79 33 FSC onaylı – geri kazanılmış
FSC logosu taşıyan ürün (Geri kazanılmış). <ProductFormFeatureValue> (ÜrünFormuÖzellikleriDeğeri) kitabın üzerinde basılı olan Onay numarasıdır (yani Gözetim Zinciri [Chain of Custody – COC] ya da Tescilli Marka Lisans numarası). Format: Gözetim Zinciri numarası iki ila beş harf-COC-altı rakamdan (gerekirse rakamların başında sıfır yer alır) oluşur, örn. ‘AB-COC-001234’ ya da ‘ABCDE-COC-123456’; Tescilli Marka Lisans numarası C ve ardından altı rakamdan oluşur, örn. ‘C005678’ (görüntülenirken önünde normalde ‘FSC®’ yer alır). Ayrı bir <ProductFormFeature> (ÜrünFormuÖzellikleri) kısmında tip kodu 36 eşliğinde bir Geri Dönüşüm ve Tüketici Atıkları (PCW) yüzdesi verilmelidir. Onay numarası http://info.fsc.org/ adresinden kontrol edilebilir
10 42
79 34 PEFC onaylı
PEFC logosu taşıyan ürün (onaylı). <ProductFormFeatureValue> (ÜrünFormuÖzellikleriDeğeri) kitabın üzerinde basılı olan Gözetim Zinciri (Chain of Custody – COC) numarasıdır. Ayrı bir <ProductFormFeature> (ÜrünFormuÖzellikleri) kısmında tip kodu 36 eşliğinde bir Geri Dönüşüm ve Tüketici Atıkları (PCW) yüzdesi verilebilir
10 42
79 35 PEFC geri kazanılmış
PEFC logosu taşıyan ürün (geri kazanılmış) <ProductFormFeatureValue> (ÜrünFormuÖzellikleriDeğeri) kitabın üzerinde basılı olan Gözetim Zinciri (Chain of Custody – COC) numarasıdır. Ayrı bir <ProductFormFeature> (ÜrünFormuÖzellikleri) kısmında tip kodu 36 eşliğinde bir Geri Dönüşüm ve Tüketici Atıkları (PCW) yüzdesi verilmelidir
10 42
79 36 FSC ya da PEFC onaylı Geri Dönüşüm ve Tüketici Atıkları (PCW) yüzdesi
Bileşim FSC ya da PEFC onaylı ise, üründe kullanılan Geri Dönüşüm ve Tüketici Atıkları (PCW) geri kazanım yüzdesi. <ProductFormFeatureValue> (ÜrünFormuÖzellikleriDeğeri) bir tamsayıdır. Tip kodları 32, 33, 34 ya da 35 ile birlikte bulunabilir
10 14
79 37 Beyan edilen Geri Dönüşüm ve Tüketici Atıkları (PCW) yüzdesi
Bileşim FSC ya da PEFC onaylı değilse, üründe kullanıldığı beyan edilen Geri Dönüşüm ve Tüketici Atıkları (PCW) geri kazanım yüzdesi. <ProductFormFeatureValue> (ÜrünFormuÖzellikleriDeğeri) bir tamsayıdır. <ÜrünFormuÖzellikleriTanımı> beyanı destekleyen serbest metin içerebilir. Tip kodu 30 ile birlikte verilmelidir
10 14
79 40 ‘Yeşil’ teknoloji ile üretilmiş kağıt
Çevreye duyarlı teknoloji kullanılarak üretilmiş kağıt kullanılan ürün. <ÜrünFormuÖzellikleriTanımı> daha ayrıntılı bir açıklamanın yer aldığı serbest metin içerebilir.
11

sürüm bilgisi