ONIX kod listesi Sürüm 50

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
77 Kuzey Amerika okul ya da kolej sınıfları
<AudienceRangeValue> <b076> içinde kullanın
1
77 P Okul öncesi
Tipik olarak 0-4 yaş arası
1
77 K Anaokulu
Tipik olarak 5 yaş
1
77 1 Birinci Sınıf
Tipik olarak 6 yaş
1
77 2 İkinci Sınıf
Tipik olarak 7 yaş
1
77 3 Üçüncü Sınıf
Tipik olarak 8 yaş
1
77 4 Dördüncü Sınıf
Tipik olarak 9 yaş
1
77 5 Beşinci Sınıf
Tipik olarak 10 yaş
1
77 6 Altıncı Sınıf
Tipik olarak 11 yaş
1
77 7 Yedinci Sınıf
Tipik olarak 12 yaş
1
77 8 Sekizinci Sınıf
Tipik olarak 13 yaş
1
77 9 Dokuzuncu Sınıf
Lise Birinci Sınıf – tipik olarak 14 yaş
1
77 10 Onuncu Sınıf
Lise İkinci Sınıf – tipik olarak 15 yaş
1
77 11 On birinci Sınıf
Lise Üçüncü Sınıf – tipik olarak 16 yaş
1
77 12 On ikinci Sınıf
Lise Dördüncü Sınıf – tipik olarak 17 yaş
1
77 13 Üniversite Birinci Sınıf
Tipik olarak 18 yaş
1
77 14 Üniversite İkinci Sınıf
Tipik olarak 19 yaş
1
77 15 Üniversite Üçüncü Sınıf
Tipik olarak 20 yaş
1
77 16 Üniversite Dördüncü Sınıf
Tipik olarak 21 yaş
1
77 17 Üniversite Lisansüstü Öğrencisi
Tipik olarak 22+ yaş
1

sürüm bilgisi