ONIX kod listesi Sürüm 50

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
73 İnternet sitesi rolü
<WebsiteRole> <b367>içinde kullanın
1
73 00 Belirtilmemiş, bkz. İnternet sitesi tanımı 5
73 01 Yayımcının kurumsal İnternet sitesi
Aynı zamanda bkz. Kod 17 ve 18
5
73 02 Yayımcının belirli bir eser için İnternet sitesi
Yayımcının belirli bir eser (kitap, dergi, çevrimiçi kaynak ya da başka türde yayın) ile ilgili bilgilendirici ve/ya da tanıtıcı İnternet sayfası
5
73 03 Çevrimiçi sunucu hizmeti ana sayfası
Çevrimiçi içerik sunucu hizmetine bir bütün olarak erişim sağlayan İnternet sayfası
5
73 04 Dergi ana sayfası
Basılı, elektronik formatta ya da her iki formatta bir dizi hakkında genel bilgi veren İnternet sayfası
5
73 05 Çevrimiçi kaynak ‘erişilebilir içerik’ sayfası
Belirli bir kaynak sürümü için çevrimiçi erişilebilir içeriğe doğrudan erişim sağlayan İnternet sayfası. Genellikle abonelik halinde erişilebilen çevrimiçi içerik için kullanılır
5 14
73 06 Katkıda bulunanın kendi İnternet sitesi
Bir yazar ya da diğer katkı sahibinin kendi yayınları ve kişisel bilgileri hakkında düzenlediği İnternet sayfası
5
73 07 Yayımcının belirli bir katkı sahibi için İnternet sitesi
Yayımcının belirli bir yazar ya da diğer katkı sahibine ayırdığı İnternet sayfası
5
73 08 Diğer yayımcının belirli bir katkı sahibi için İnternet sitesi
Belirli bir yazara ya da diğer katkı sahibine ayrılmış, ONIX kaydında belirtilen yayımcı dışında başka bir yayımcı tarafından yönetilen İnternet sayfası
5
73 09 Belirli bir katkı sahibi ile ilgili üçüncü taraf İnternet sitesi
Belirli bir yazara ya da diğer katkı sahibine ayrılmış, bir üçüncü tarafça yönetilen İnternet sayfası (örn. hayran sitesi)
5
73 10 Katkıda bulunanın belirli bir eser için kendi İnternet sitesi
Bir yazar ya da diğer katkı sahibinin belirli bir münferit eser hakkında düzenlediği İnternet sayfası
5
73 11 Diğer yayımcının belirli bir eser için İnternet sitesi
Belirli bir esere ayrılmış, ONIX kaydında belirtilen yayımcı dışında başka bir yayımcı tarafından yönetilen İnternet sayfası
5
73 12 Belirli bir eser ile ilgili üçüncü taraf İnternet sitesi
Belirli bir münferit esere ayrılmış, bir üçüncü tarafça yönetilen İnternet sayfası (örn. hayran sitesi)
5
73 13 Katkıda bulunanın belirli bir eser grubu ya da dizisi için kendi İnternet sitesi
Bir yazar ya da diğer katkı sahibinin belirli bir eser grubu ya da dizisi hakkında düzenlediği İnternet sayfası
5
73 14 Yayımcının belirli bir eser grubu ya da dizisi için kendi İnternet sitesi
Yayımcının belirli bir eser grubu ya da dizisine ayırdığı İnternet sayfası
5
73 15 Diğer ayımcının belirli bir eser grubu ya da dizisi için kendi İnternet sitesi
Belirli bir eser grubu ya da dizisine ayrılmış, ONIX kaydında belirtilen yayımcı dışında başka bir yayımcı tarafından yönetilen İnternet sayfası
5
73 16 Bir eser grubu ya da dizisi için üçüncü taraf İnternet sitesi (örn. hayran sitesi)
Belirli bir eser grubuna ya da dizisine ayrılmış, bir üçüncü tarafça yönetilen İnternet sayfası (örn. hayran sitesi)
5
73 17 Yayımcının B2B [işletmeler arası] İnternet sitesi
Bir yayımcının ticari kullanıcılara yönelik İnternet sitesini belirtmek için kod 01 yerine kullanılır
5
73 18 Yayımcının B2C [işletmeden tüketiciye] İnternet sitesi
Bir yayımcının son kullanıcılara (tüketicilere) yönelik İnternet sitesini belirtmek için kod 01 yerine kullanılır
5
73 23 Yazar blogu
Örneğin Blogger ya da Tumblr URL adresi, Wordpress İnternet sitesi ya da diğer blog URL adresi
8 16
73 24 Yazar sunumu / yorumu için İnternet sayfası 8
73 25 Yazar söyleşisi için İnternet sayfası 8
73 26 Yazar okuması için İnternet sayfası 8
73 27 Kapak malzemesi için İnternet sayfası 8
73 28 İçerik örneği için İnternet sayfası 8
73 29 Tam içerik için İnternet sayfası
Bu değeri bir dijital ürünün yüklemeye ve/ya da çevrimiçi erişime açık olduğu İnternet sayfası bağlantısını gönderirken <SupplyDetail> (TedarikBilgisi) kısmında <Website> (İnternetSitesi) bileşeninde kullanılır
8 11
73 30 Diğer yorum / tartışma için İnternet sayfası 8
73 31 Transfer-URL
Alman Ulusal Kütüphanesi’nin bir elektronik kaynağı derlemek ve depolamak üzere doğrudan erişim için gereksindiği URL adresi
9
73 32 DOI Website Link
DOI kaydı ve ONIX DOI dönüşümü için Alman Yayın Kataloğu’nun (VLB) gereksindiği bağlantı
9
73 33 Tedarikçinin kurumsal İnternet sitesi
Dağıtımcı ya da diğer tedarikçi tarafından (yayımcı değil) işletilen kurumsal İnternet sitesi
10
73 34 Tedarikçinin B2B [işletmeler arası] İnternet sitesi
Dağıtımcı ya da diğer tedarikçi tarafından (yayımcı değil) işletilen ticari müşterilere yönelik kurumsal İnternet sitesi
10
73 35 Tedarikçinin B2C [işletmeden tüketiciye] İnternet sitesi
Dağıtımcı ya da diğer tedarikçi tarafından (yayımcı değil) işletilen tüketicilere yönelik kurumsal İnternet sitesi
10
73 36 Tedarikçinin belirli bir eser için İnternet sitesi
Tedarikçi ya da dağıtımcının belirli bir eseri tanıtan İnternet sayfası
10
73 37 Tedarikçinin belirli bir eser için B2B [işletmeden işletmeye] İnternet sitesi
Tedarikçi ya da dağıtımcının belirli bir eseri tanıtan ve ticari müşterilere yönelik İnternet sayfası
10
73 38 Tedarikçinin belirli bir eser için B2C [işletmeden tüketiciye] İnternet sitesi
Tedarikçi ya da dağıtımcının belirli bir eseri tanıtan ve tüketicilere yönelik İnternet sayfası
10
73 39 Tedarikçinin belirli bir eser grubu ya da dizisi için İnternet sitesi
Tedarikçi ya da dağıtımcının belirli bir eser grubunu ya da dizisini tanıtan İnternet sayfası
10
73 40 Tam üstveri tanımı URL adresi
Örneğin, ürün için çevrimiçi erişilebilen ONIX ya da MARC kaydı
14
73 41 Belirli bir eser için sosyal paylaşım ağı URL adresi
Örneğin ürün ya da eser için Facebook, Google+ ya da Twitter URL adresi.
16
73 42 Yazarın sosyal paylaşım URL adresi
Örneğin Facebook, Google+ ya da Twitter sayfası
16
73 43 Yayımcının sosyal paylaşım URL adresi
Örneğin Facebook, Google+ ya da Twitter sayfası
16
73 44 Belirli yazı, bölüm veya içerik ögesi için sosyal ağ URL adresi
Örneğin Facebook, Google+ ya da Twitter sayfası. Sadece belirli bir içerik ögesi bağlamında kullanılır (örneğin <ContentItem> (İçerikÖgesi) içinde)
17
73 45 İzin istekleri için yayımcı ya da üçüncü taraf web sitesi
Örneğin, alıntılar için tek tıklama ile lisans sağlayan bir hizmet
29
73 46 Publisher’s or third party website for privacy statement
For example, a page providing details related to GDPR. For use in ONIX 3.0 only
43

sürüm bilgisi