ONIX kod listesi Sürüm 50

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
68 Pazar yayınlama durumu
<MarketPublishingStatus> <j407> içinde kullanın
3
68 00 Belirtilmemiş
Durum belirtilmemiş (durumun bilinmemesinden farklı olarak): <MarketPublishingStatus> (PazarYayınlamaDurumu) ögesi gönderilmemişse varsayılan değerdir
3
68 01 İptal edildi
Ürünün bu pazarda yayınlanacağı duyurulduktan sonra geri çekildi
3
68 02 Yakında
Bu pazarda henüz yayınlanmadı, beklenen yerel yayın tarihi belirtilmelidir
3
68 03 Süresiz ertelendi
Ürünün bu pazarda yayınlanacağı duyurulduktan sonra beklenen yerel yayınlama tarihi belirtilmeksizin ertelendi
3
68 04 Etkin
Ürün bu pazarda yayınlandı, ancak hemen erişilebilir olmasından bağımsız olarak yayımcının sipariş almaya devam etmesi anlamında hâlâ etkin, tedarik ayrıntıları için <SupplyDetail> (TedarikBilgisi) ögesine bakınız
3
68 05 Artık bizim ürünümüz değil
Ürünün bu pazardaki sorumluluğu başka yere geçti
3
68 06 Süresiz olarak tükendi
Ürün etkindi, ancak (a) bu pazarda artık stok temin edilemeyeceği, ancak tedarik zincirinin herhangi bir yerinde stok bulunabileceği, ve (b) ürünü tekrar stoka alma konusunda şu anda bir plan bulunmadığı anlamında şu anda etkin değildir
3
68 07 Tükendi
Ürün etkindi, ancak (a) bu pazarda artık stok temin edilemeyeceği, ancak tedarik zincirinin herhangi bir yerinde stok bulunabileceği, ve (b) ürünün aynı ISBN altında tekrar temin edilmeyeceği anlamında artık kesin olarak etkin değildir.
3
68 08 Etkin değil
Ürün etkindi, ancak bu pazarda artık stok temin edilemeyeceği, ancak tedarik zincirinin herhangi bir yerinde stok bulunabileceği anlamında şu anda kesin ya da süresiz olarak etkin değildir. Kod 08 hem kod 07, hem 08’i kapsar ve iki değer arasındaki ayrım gereksiz ya da anlamsız olduğunda kullanılır
3
68 09 Bilinmeyen
ONIX kaydı gönderen bu pazardaki geçerli yayınlama durumunu bilmemektedir
3
68 10 Kelepire verildi
Ürün artık bu pazarda yerel yayımcıdan bu ISBN ile, bu fiyattan temin edilemiyor. Başka bir kanaldan genellikle iskontolu bir fiyatla temin edilecek şekilde erişime açık olabilir
3
68 11 Satıştan çekildi
Bu pazarda genellikle hukuki nedenlerle satıştan çekildi
3
68 12 Bu pazarda temin edilemiyor
Bu pazarda ürünün hakları bulunmadığından ya da başka bir nedenle yayımcı ürünü bu pazarda temin etmemeye karar vermiştir
3
68 13 Etkin, fakat ayrı olarak satılmaz
Ürün bu pazarda yayınlandı ve etkin, ancak yayımcının kararına göre ayrı olarak satılmıyor – sadece takım olarak ya da bir paketin parçası satılıyor
3
68 14 Etkin, pazar kısıtlamaları var
Ürün bu pazarda yayınlandı ve etkin, ancak genellikle pazarın inhisari satış acenteleri arasında farklı pazar segmentleri halinde bölünmesi nedeniyle tüm müşteri tiplerine temin edilemiyor. ONIX 2.1’de, <MarketRestrictionDetail> (PazarKısıtlamaBilgisi) ögesinde kısıtlamanın özellikleri bir serbest metin beyanı ile belirtilmelidir. ONIX 3.0’da, Grup P.24 içinde <SalesRestriction> (SatışKısıtlaması) bileşeni kullanılmalıdır
3
68 15 Geri çağırıldı
Bu pazarda tüketici güvenliği ile ilgili nedenlerle geri çağırıldı
12 15
68 16 Geçici olarak satıştan çekildi
Bu pazarda genellikle kalite ya da teknik nedenlerle satıştan çekildi. ONIX 3.0’da, tarihin bilinmediği istisnai durumlar hariç, <MarketPublishingDate> (PazarYayınTarihi) bileşeninde beklenen temin tarihi ‘22‘ koduyla belirtilmelidir
15 46

sürüm bilgisi