ONIX kod listesi Sürüm 50

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
65 Ürünün temin edilebilirliği
<ProductAvailability> <j396> içinde kullanın
2
65 01 İptal edildi
İptal edildi: Ürün duyurulduktan sonra geri çekildi.
2 47
65 09 Henüz erişilebilir değil, süresiz olarak ertelendi
Henüz erişilebilir değil, yayımcı süresiz olarak ertelendiğini belirtiyor. Yayımcı, daha önce açıklanan yayın tarihinin artık geçerli olmadığını ancak yeni bir tarihin de açıklanmadığını belirtiyorsa, kod 10 yerine kullanılmalıdır
37 47
65 10 Henüz temin edilemiyor
Henüz temin edilemiyor (tarihin bilinmediği istisnai durumlar hariç, <ExpectedShipDate> (BeklenenSevkTarihi) (ONIX 2.1) ya da <SupplyDate> (TeminTarihi) ile <SupplyDateRole> (TeminTarihiRolü) 08 koduyla (ONIX 3.0) belirtilmelidir)
2
65 11 Stok bekleniyor
Henüz temin edilemiyor, ancak temin edilebildiğinde stokta yer alacak (tarihin bilinmediği istisnai durumlar hariç, <ExpectedShipDate> (BeklenenSevkTarihi) (ONIX 2.1) ya da <SupplyDate> (TeminTarihi) ile <SupplyDateRole> (TeminTarihiRolü) 08 koduyla (ONIX 3.0) belirtilmelidir). Özellikle, ürünün menşe ülkesinde yayınlandığı ancak ithalatçı ülkeye henüz gelmediği durumlarda ithalat için kullanılır
2
65 12 Henüz temin edilemiyor, TGB olacak
Henüz temin edilemiyor, sadece talebe göre baskı şeklinde yayınlanacak. Gerek mevcut geleneksel bir basımın farklı bir ISBN altında yayınlanan TGB ardıl ürünü için (normalde böyle olacaktır, çünkü farklı ticari şartlar geçerlidir), gerekse aslı TDB olarak yayınlanan ürünler için kullanılabilir
5
65 20 Temin edilir
Bizden temin edilebilir (temin şekli belirtilmemiş)
2
65 21 Stokta var
Bizde stok kalemi olarak mevcut
2
65 22 Siparişle
Bizden stok kalemi olarak değil, fakat özel siparişle temin edilebilir
2 47
65 23 TGB
Bizden talebe göre baskı olarak temin edilebilir
2 47
65 30 Geçici olarak temin edilemiyor
Geçici olarak temin edilemiyor: Bizden geçici olarak temin edilemiyor (neden belirtilmemiş) (tarihin bilinmediği istisnai durumlar hariç, <ExpectedShipDate> (BeklenenSevkTarihi) (ONIX 2.1) ya da <SupplyDate> (TeminTarihi) ile <SupplyDateRole> (TeminTarihiRolü) 08 koduyla (ONIX 3.0) belirtilmelidir)
2
65 31 Stokta yok
Stok kalemi, geçici olarak stokta yok (tarihin bilinmediği istisnai durumlar hariç, <ExpectedShipDate> (BeklenenSevkTarihi) (ONIX 2.1) ya da <SupplyDate> (TeminTarihi) ile <SupplyDateRole> (TeminTarihiRolü) 08 koduyla (ONIX 3.0) belirtilmelidir)
2
65 32 Yeniden basılıyor
Geçici olarak temin edilemiyor, yeniden basılıyor (tarihin bilinmediği istisnai durumlar hariç, <ExpectedShipDate> (BeklenenSevkTarihi) (ONIX 2.1) ya da <SupplyDate> (TeminTarihi) ile <SupplyDateRole> (TeminTarihiRolü) 08 koduyla (ONIX 3.0) belirtilmelidir)
2
65 33 Yeniden yayınlanacak
Geçici olarak temin edilemiyor ve yeniden yayınlanması bekleniyor (tarihin bilinmediği istisnai durumlar hariç, <ExpectedShipDate> (BeklenenSevkTarihi) (ONIX 2.1) ya da <SupplyDate> (TeminTarihi) ile <SupplyDateRole> (TeminTarihiRolü) 08 koduyla (ONIX 3.0) belirtilmelidir)
2
65 34 Geçici olarak satıştan çekildi
Kalite ya da teknik nedenlerle olabilir. Ttarihin bilinmediği istisnai durumlar hariç, <ExpectedShipDate> (BeklenenSevkTarihi) (ONIX 2.1) ya da <SupplyDate> (TeminTarihi) ile <SupplyDateRole> (TeminTarihiRolü) 08 koduyla (ONIX 3.0) beklenen temin tarihi belirtilmelidir)
15
65 40 Temin edilemiyor (neden belirtilmemiş)
Bizden temin edilemiyor (herhangi bir nedenle)
2 13
65 41 Temin edilemiyor, yerini yeni bir ürün aldı
Ürün temin edilemiyor, fakat ardıl bir ürün ya da basım bizden temin edilebilir ya da edilebilecek (ardıl ürün <RelatedProduct> (İlişkiliÜrün) bileşeninde belirtilmelidir
2
65 42 Temin edilemiyor, başka format temin edilebiliyor
Ürün temin edilemiyor, fakat aynı içerik alternatif bir formatta bizden temin edilebilir ya da edilebilecek (başka formattaki ürün <RelatedProduct> (İlişkiliÜrün) bileşeninde belirtilmelidir
2
65 43 Artık tedarik etmiyoruz
Mümkünse yeni tedarikçiyi <NewSupplier> (YeniTedarikçi) bileşeninde belirtiniz
2
65 44 Doğrudan başvuru
Ürün alım satım dışı, doğrudan yayımcıya başvurunuz
2
65 45 Ayrı olarak satılmaz
Bir takımın ya da mağaza paketinin parçası olarak satın alınmalıdır (takım ya da paketi <RelatedProduct> (İlişkiliÜrün) bileşeninde tanımlayın)
2 47
65 46 Satıştan çekildi
Hukuki nedenlerle ya da ihlale yer vermemek için olabilir
2
65 47 Kelepire verildi
Kelepire verildi
2
65 48 Temin edilemiyor, yerini TGB aldı
Baskısı tükendi, ancak talebe göre baskı farklı bir ISBN altında temin ediliyor ya da edilecek. Sadece TGB ardıl farklı bir ISBN taşıdığında kullanılır, normalde böyle olacaktır çünkü farklı ticari şartlar geçerlidir
5
65 49 Geri çağırıldı
Tüketici güvenliği ile ilgili nedenlerle geri çağırıldı
9
65 50 Takım olarak satılmaz
Bir koleksiyon kendi ONIX kaydı olduğu halde takım olarak satılmıyorsa
10
65 51 Temin edilemiyor, yayımcı BT bilgisi verdi
Ürün temin edilemiyor, ardıl ürün ya da alternatif format yok ve planlanmıyor. Bu kodu sadece yayımcı ürünün baskısı tükendi bilgisi verdiğinde kullanılır
13 47
65 52 Temin edilemiyor, yayımcı ürünü bu pazarda artık satmıyor
Ürün bu pazarda temin edilemiyor, ardıl ürün ya da alternatif format yok ve planlanmıyor. Bu kodu başka yerlerde temin edilebildiği halde yayımcı ürünün (bu pazarda) temin edilemediğini bildirdiğinde kullanılır
13 47
65 97 Yeni güncelleme alınmadı
Gönderici yayımcıdan/tedarikçiden bu ürün için yeni güncelleme almamıştır (gönderici bir veri derleyici olduğunda kullanılır): ‘yeni’nin tanımı derleyici tarafından ya da taraflar arasında karşılıklı anlaşma ile yapılmalıdır
11
65 98 Artık güncelleme alınmıyor
Gönderici yayımcıdan/tedarikçiden bu ürün için artık güncelleme almamaktadır (gönderici bir veri derleyici olduğunda kullanılır)
9 11
65 99 Tedarikçiye başvurunuz
Gönderici temin durumunu bilmemektedir
2 9

sürüm bilgisi