ONIX kod listesi Sürüm 49

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
64 Yayınlama durumu
<PublishingStatus> <b394> içinde kullanın
2
64 00 Belirtilmemiş
Durum belirtilmemiş (durumun bilinmemesinden farklı olarak): <PublishingStatus> (YayınlamaDurumu) ögesi gönderilmemişse varsayılan değerdir. Ögenin zorunlu kabul edildiği, ancak ONIX mesajını gönderenin durum bilgisi vermemeyi tercih ettiği uygulamalarda da kullanılır
2
64 01 İptal edildi
Ürün duyurulduktan sonra geri çekilmiştir; ONIX 2.1’deki <PublicationDate> öğesi veya ONIX 3.0’daki <PublishingDate> öğesindeki eş değeri gönderilmemelidir
2
64 02 Yakında
Henüz yayınlanmadı; beklenen yayın tarihi <PublicationDate> (YayınTarihi) ögesinde belirtilmelidir (ONIX 2.1) öğesi veya ONIX 3.0’daki <PublishingDate> öğesindeki
2
64 03 Süresiz ertelendi
Ürün duyurulduktan sonra beklenen yayın tarihi belirtilmeksizin ertelendi; ONIX 2.1’deki <PublicationDate> öğesi veya ONIX 3.0’daki <PublishingDate> öğesindeki eş değeri gönderilmemelidir
2
64 04 Etkin
Ürün yayınlandı, ancak hemen temin edilebilir olmasından bağımsız olarak yayımcının sipariş almaya devam etmesi anlamında hâlâ etkin, tedarik ayrıntıları için <SupplyDetail> (TedarikBilgisi) ögesine bakınız
2
64 05 Artık bizim ürünümüz değil
Ürünün sahipliği başka bir yayımcıya geçti (mümkünse yeni yayımcının bilgileri PR.19 (ONIX 2.1) ya da P.19 (ONIX 3.0) kapsamında verilmelidir)
2
64 06 Süresiz olarak stokta yok
Ürün etkindi, ancak (a) yayımcının siparişleri tedarik edemediği, ancak ürünün tedarik zincirinin herhangi bir yerinde mevcut olabileceği, ve (b) ürünü tekrar stoka alma konusunda şu anda bir plan bulunmadığı anlamında şu anda etkin değildir. ‘Yeni baskı düşünülüyor’ durumu için bu kodu kullanılır. Kod 06 özel olarak hâlâ iade kabul edilip edilmediği bilgisi vermez
2 9
64 07 Tükendi
Ürün etkindi, ancak (a) yayımcının sipariş kabul etmediği, ancak ürünün tedarik zincirinin herhangi bir yerinde mevcut olabileceği, ve (b) ürünün aynı ISBN altında tekrar temin edilemeyeceği anlamında şu anda kesin olarak etkin değildir. Kod 07 normalde yayımcının belirli bir tarihten sonra iade kabul etmeyeceğini gösterir
2
64 08 Etkin değil
Ürün etkindi, ancak yayımcının sipariş kabul etmediği, ancak ürünün tedarik zincirinin herhangi bir yerinde mevcut olabileceği anlamında şu anda kesin ya da süresiz olarak etkin değildir. Kod 08 hem kod 07, hem 08’i kapsar ve iki değer arasındaki ayrım gereksiz ya da anlamsız olduğunda kullanılır
2
64 09 Bilinmeyen
ONIX kaydı gönderen geçerli yayınlama durumunu bilmemektedir
2
64 10 Kelepire verildi
Ürün artık bu yayımcıdan, bu ISBN ile, bu fiyattan temin edilemiyor. Başka bir kanaldan temin edilecek şekilde temin ediliyor olabilir. Yayınlama Durumu kodu 10 ‘Kelepire verildi’ her zaman değilse de çoğunlukla yayımcının elindeki fazla envanteri satmaya karar verdiği anlamına gelir. Kelepire verilen kitabın nüshaları genellikle tedarik zincirinde iskontolu fiyatla temin edilebilir. Ancak, bu tür kelepir kitaplar genellikle kitabın tam fiyatlı nüshasında bulunan ISBN’den farklı bir ürün tanımlayıcı altında satılır. Belirli bir ürün kaydındaki Yayınlama Durumu kodu 10 ‘Kelepire verildi’ değerinin ardından, bir Yayınlama Durumu kodu 06 ‘Süresiz olarak stokta yok’ ya da 07 ‘Tükendi’ gelebilir ya da gelmeyebilir: Uygulama yayımcıdan yayımcıya değişir. Bazı yayımcılar, sorgulanan ürün sonradan istenen envanter düzeyine ulaştığında Yayınlama Durumu kodunu 04 ‘Etkin’ olarak değiştirebilir. Bu (ya da herhangi bir) Yayınlama Durumu kod değerinden haklarla ilgili herhangi bir anlam çıkarılamaz
3
64 11 Satıştan çekildi
Tipik olarak, hukuki nedenlerle ya da ihlale yer vermemek için geri çekildi
9
64 12 Geri çağırıldı
Tüketici güvenliği ile ilgili nedenlerle geri çağırıldı. KALDIRILDI, yerine kod 15 kullanılır
9 15
64 13 Aktif, ancak ayrı olarak satılmıyor
Ürün yayımlanmış ve aktiftir ancak yayımcı kararı olarak ayrı halde satılmamakta, yalnızca bir takım içinde veya bir paketin parçası olarak satılmaktadır. Ürünün bileşimine ve fiyatlandırmasına bağlı olarak, perakende satış noktasında ayrı olarak satılabilir
36
64 15 Geri çağırıldı
Tüketici güvenliği ile ilgili nedenlerle geri çağırıldı
15
64 16 Geçici olarak satıştan çekildi
Genellikle kalite ya da teknik nedenlerle, geçici olarak satıştan çekildi. ONIX 3.0’da, tarihin bilinmediği istisnai durumlar hariç, <YayınTarihi> bileşeninde beklenen temin tarihi belirtilmelidir
15
64 17 Kalıcı olarak satıştan çekildi
Pazardan kalıcı olarak çekildi. Fiilen ‘Baskısı tükendi’ (kod 07) ile eşanlamlıdır, ancak (tedarik zincirinde ‘stok’ kavramının geçerli olmadığı) indirilebilen ve çevrimiçi dijital ürünlere özgüdür
21

sürüm bilgisi