ONIX kod listesi Sürüm 50

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
59 Fiyat tipi niteleyici
<PriceQualifier> <j261> içinde kullanın
59 00 Belirtisiz fiyat
Gruba özgü bir belirtili fiyata sahip herhangi bir gruba girmeyen tüm müşteriler için geçerli fiyat.
20
59 01 Üye/abone fiyatı
Belirli bir grup üyeleri için geçerli fiyat.
59 02 İhraç fiyatı
Tedarikçinin bulunduğu ülke dışındaki yerlere yönelik satışta geçerli fiyat.
59 03 Ürün bir takımın (ya da dizi veya koleksiyonun) bir parçası olarak alındığında geçerli iskontolu fiyat.
Birleşik fiyat bulunmayan, ancak tüm takım / dizi / koleksiyon (ister devam eden taahhütle birlikte tek bir seferde, isterse ayrı ayrı) satın alındığında düşük fiyat uygulanan durumlarda kullanılır.
13
59 04 Kupon fiyatı
Hollanda’da (ya da benzer düzenlemelerin bulunduğu diğer pazarlarda): Sınırlı bir süre zarfında, örn. gazete gibi belirli bir ortamda yayınlanan kupon ya da kuponların ibrası ile uygulanan indirimli sabit fiyat. Fiyat Tipi kodu 13 ve <PriceTypeDescription> (FiyatTipiTanımı) ögesinde ilave bilgilerle birlikte ve, <PriceEffectiveFrom> (FiyatTarihiBaşı) ve <PriceEffectiveUntil> (FiyatTarihiSonu) (ONIX 2.1) ya da <PriceDate> (FiyatTarihi) ögesinde geçerlilik tarihleri ile birlikte belirtilmelidir (ONIX 3.0)
2
59 05 Tüketici fiyatı
Sadece münferit tüketici satışında geçerli fiyat
11
59 06 Kurumsal / Kütüphane / Eğitim fiyatı
Kütüphanelere veya diğer kurumsal müşterilere satış fiyatı
11 29
59 07 Rezervasyon siparişi fiyatı
Yayınlanmadan önceki belirli bir süre için geçerli fiyat. Sürenin sonuna kadar verilen siparişlerin duyurulan yayın tarihinden önce teslimi garanti edilir. Fiyat, teslimat garantisi taşımayan ‘normal’ fiyat ile aynı ya da farklı olabilir. <PriceEffectiveUntil> (FiyatTarihSonu) tarihi (ya da ONIX 3’teki dengi <PriceDate> (FiyatTarihi)) ile birlikte ve ayrıca ‘normal’ fiyatla birlikte belirtilmelidir
13
59 08 Tanıtım fırsat fiyatı
Geçici ‘Özel fırsat’ fiyatı. <PriceEffectiveFrom> (FiyatTarihBaşı) ve <PriceEffectiveUntil> (FiyatTarihSonu) tarihleri (ya da ONIX 3’teki dengi <PriceDate> (FiyatTarihi)) ile birlikte belirtilmelidir ve ayrıca ‘normal’ fiyat da belirtilebilir
15
59 09 Bağlantılı fiyat
Fiyat, başka bir ürünle birlikte satın almayı veya başka bir ürünün mülkiyet kanıtını gerektirir. Satın alma veya mülkiyet gereklilikleri ile ilgili ayrıntılı bilgi <PriceTypeDescription> (FiyatTipiTanımı) ögesinde verilmelidir
21
59 10 Kütüphane fiyatı
Sadece kütüphanelere (halk kütüphaneleri, okul kütüphaneleri ve akademik kütüphaneler dahil) satış fiyatı
29
59 11 Eğitim fiyatı
Sadece eğitim kurumlarına (okul, akademik kurum kütüphaneleri dahil), eğitim satın alma konsorsiyumuna, devlet ve yerel yönetim organlarının eğitimde kullanılmak üzere yapacakları satın alımlara satış fiyatı
29 32
59 12 Kurumsal fiyat
Sadece kurumsal müşterilere satış fiyatı
29
59 13 Abonelik hizmeti fiyatı.
Kütüphaneye abonelik erişimi sunan kuruluşlara veya servislere satış fiyatı
29
59 14 School library price
Price for primary and secondary education
30
59 15 Academic library price
Price for higher education and scholarly institutions
30
59 16 Public library price 30

sürüm bilgisi