ONIX kod listesi Sürüm 50

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
58 Fiyat tipi kod
    • <PriceType> <x462>
    • <DefaultPriceType> <x310>
içinde kullanın
58 08 Tedarikçi alternatif net fiyatı, vergi hariç
Satış vergisi ya da katma değer vergisi hariç, tedarikçinin belirli bir sınıf tüccara satıştaki birim fiyatı: Toptan satış için (bu değer sadece örn. Finlandiya gibi ticari uygulamanın farklı satıcı sınıfları için iki farklı net fiyat belirlemeyi gerekli kıldığı ve ulusal yönergelerin kodun nasıl kullanılması gerektiğini tanımladığı ülkelerde kullanılır)
8 45

sürüm bilgisi