ONIX kod listesi Sürüm 50

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
58 Fiyat tipi kod
    • <PriceType> <x462>
    • <DefaultPriceType> <x310>
içinde kullanın
58 01 TEPF vergi hariç
Herhangi bir satış vergisi ya da katma değer vergisi hariç, tavsiye edilen perakende satış fiyatı [TEPF]
45
58 02 TEPF vergi dahil
Varsa satış ya da katma değer vergisi dahil TEPF
45
58 03 Sabit perakende fiyatı, vergi hariç
Belirli ürünlerde perakende satış fiyatı düzenlemesinin geçerli olduğu ülkelerde: ABD’de kullanılmaz
45
58 04 Sabit perakende fiyatı, vergi dahil
Belirli ürünlerde perakende satış fiyatı düzenlemesinin geçerli olduğu ülkelerde: ABD’de kullanılmaz
45
58 05 Tedarikçi net fiyatı, vergi hariç
Satış vergisi ya da katma değer vergisi hariç, tedarikçinin tüccara satıştaki birim fiyatı: Toptan satış için
45
58 06 Tedarikçi net fiyatı, vergi hariç: Kiralık ürünler
Satış vergisi ya da katma değer vergisi hariç, tedarikçinin tüccara / kiralayana satıştaki birim fiyatı: Kiralanan ürünler için (video ve DVD için kullanılır)
8
58 07 Tedarikçi net fiyatı, vergi dahil
Varsa satış vergisi ya da katma değer vergisi dahil, tedarikçinin tüccara satıştaki birim fiyatı: Toptan satış için
8 45
58 08 Tedarikçi alternatif net fiyatı, vergi hariç
Satış vergisi ya da katma değer vergisi hariç, tedarikçinin belirli bir sınıf tüccara satıştaki birim fiyatı: Toptan satış için (bu değer sadece örn. Finlandiya gibi ticari uygulamanın farklı satıcı sınıfları için iki farklı net fiyat belirlemeyi gerekli kıldığı ve ulusal yönergelerin kodun nasıl kullanılması gerektiğini tanımladığı ülkelerde kullanılır)
8 45
58 09 Tedarikçi alternatif net fiyatı, vergi dahil
Satış vergisi ya da katma değer vergisi dahil, tedarikçinin belirli bir sınıf tüccara satıştaki birim fiyatı: Toptan satış için (bu değer sadece örn. Finlandiya gibi ticari uygulamanın farklı satıcı sınıfları için iki farklı net fiyat belirlemeyi gerekli kıldığı ve ulusal yönergelerin kodun nasıl kullanılması gerektiğini tanımladığı ülkelerde kullanılır)
8 45
58 11 Özel satış TEPF, vergi hariç
Herhangi bir satış vergisi ya da katma değer vergisi hariç, özel satış TEPF. ‘Özel satış’ ifadesinin örneğin normalde muhayyer [iade şartıyla-ÇEV] olarak satılan ürünlerin kesin satış şartıyla satılması gibi, ya da belirli bir ürünün belirli bir perakende satış noktasına özgü (genelde ‘ayrıcalıklı’ [‘premium’] ürün olarak adlandırılır) olduğu durumlar için kullanıldığına dikkat edilmelidir. Değiştirilmiş hüküm ve şartlar ile ilgili ayrıntılı bilgi <PriceTypeDescription> (FiyatTipiTanımı) ögesinde verilmelidir
15
58 12 Özel satış TEPF, vergi dahil
8
58 13 Özel satış sabit perakende fiyatı, vergi hariç
Belirli ürünlerde perakende satış fiyatı düzenlemesinin geçerli olduğu ülkelerde: ABD’de kullanılmaz
8
58 14 Özel satış sabit perakende fiyatı, vergi dahil
Belirli ürünlerde perakende satış fiyatı düzenlemesinin geçerli olduğu ülkelerde: ABD’de kullanılmaz
8
58 15 Özel satış tedarikçi net fiyatı, vergi hariç
Özel satışta satış vergisi ya da katma değer vergisi hariç, tedarikçinin tüccara satıştaki birim fiyatı
8
58 17 Özel satış tedarikçi net fiyatı, vergi dahil
Özel satışta satış vergisi ya da katma değer vergisi dahil, tedarikçinin tüccara satıştaki birim fiyatı
15
58 21 Ön sipariş TEPF, vergi hariç
Herhangi bir satış vergisi ya da katma değer vergisi hariç, ön sipariş TEPF
8
58 22 Ön sipariş TEPF, vergi dahil
Varsa satış ya da katma değer vergisi dahil ön sipariş TEPF
8
58 23 Ön sipariş sabit perakende fiyatı, vergi hariç
Belirli ürünlerde perakende satış fiyatı düzenlemesinin geçerli olduğu ülkelerde: ABD’de kullanılmaz
58 24 Ön sipariş sabit perakende fiyatı, vergi dahil
Belirli ürünlerde perakende satış fiyatı düzenlemesinin geçerli olduğu ülkelerde: ABD’de kullanılmaz
58 25 Tedarikçi ön sipariş net fiyatı, vergi hariç
Satış vergisi ya da katma değer vergisi hariç, tedarikçinin tüccara ön siparişli satıştaki birim fiyatı
8
58 27 Tedarikçi ön sipariş net fiyatı, vergi dahil
Satış vergisi ya da katma değer vergisi dahil, tedarikçinin tüccara ön siparişli satıştaki birim fiyatı
15
58 31 Nakliyesiz TEPF, vergi hariç
ABD’de kitaplar kimi zaman ‘nakliyesiz – nakliye sonradan eklenmek şartıyla’ tedarik edilir, bu durumda tedarikçinin tüccara satış fiyatı hesaplanırken TEPF’den farklı bir fiyat esas alınır. Bu şarta başvurulan durumları netleştirmek amacıyla, TEPF’yi belirtmek için kod 01 yerine kod 31 kullanılır. ‘Fatura fiyatı’ için ise kod 32 kullanılır
3
58 32 Nakliyesiz fatura fiyatı, vergi hariç
‘Nakliyesiz – nakliye sonradan eklenmek şartıyla’ hükmü uygulandığında, tedarikçinin tüccara vereceği fiyatın temeli, yani ticari iskonto şartı uygulanan fiyat hesaplanır. Ayrıca bkz. Kod 31
3
58 33 İthalatçının Vergi hariç sabit perakende fiyatı
Yasal olarak belirli ürünlere perakende fiyat düzenlemelerinin uygulandığı, ancak fiyatın yabancı yayımcı tarafından değil, ithalatçı veya yerel satış acentesi tarafından belirlendiği ülkelerde. Fransa’da, ‘prix katalog éditeur étranger’
28
58 34 İthalatçının Vergi dahil sabit perakende fiyatı
Yasal olarak belirli ürünlere perakende fiyat düzenlemelerinin uygulandığı, ancak fiyatın yabancı yayımcı tarafından değil, ithalatçı veya yerel satış acentesi tarafından belirlendiği ülkelerde. Fransa’da, ‘prix katalog éditeur étranger’
28
58 41 Yayımcının perakende fiyatı, vergi hariç
Acentelik şartlarıyla tedarik edilen ürün için, yayımcı tarafından belirlenen, her türlü satış vergisi ve katma değer vergisi hariç perakende satış fiyatı
11
58 42 Yayımcının perakende fiyatı, vergi dahil
Acentelik şartlarıyla tedarik edilen ürün için, yayımcı tarafından belirlenen, varsa satış ve katma değer vergisi dahil, perakende satış fiyatı
11

sürüm bilgisi