ONIX kod listesi Sürüm 50

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
45 Yayımcı rolü kodu
<PublishingRole> <b291> içinde kullanın
45 01 Yayımcı
45 02 Ortak yayımcı
İki ya da daha fazla yayımcının aynı ürünü tek ISBN altında (bu durumda her iki yayımcı da ortak yayımcıdır) ya da farklı ISBN’ler altında (bu durumda BU ISBN’in yayımcısı yayımcı, DİĞER ISBN’in yayımcısı ortak yayımcıdır) birlikte yayınladığı durumlarda kullanılır. Bu durumun ‘ortak basım’ yayınlamadan farklı olduğuna dikkat edilmelidir
19
45 03 Sponsor
45 04 Özgün dildeki yayımcı
Çeviri eserlerde
45 05 Elektronik içerik sunucusu/dağıtıcısı
45 06 Adına yayınlayan 1
45 07 Birlikte yayınlayan
‘İşbirliğiyle yayınlayan’ için de kullanılır
2
45 09 Yeni ya da edinmiş yayımcı
Bir ürünün ya da başlığın mülkiyeti bir yayımcıdan diğerine geçmiş ise
2
45 10 Yayın grubu
Yayımcının (yayımcı rolü 01) bağlı olduğu grup: Sadece yayımcı rol kodu 01 ile tanımlanmış ise kullanılır
8
45 11 Özgün tıpkıbasım yayımcısı
Tıpkıbasım olan ürünün yayımcısı
9
45 12 Tekrar ciltlenmiş basımı yeniden ciltleyen
Yeniden ciltlenmiş basımın kendi tanımlayıcısı atanmış yeniden ciltleyicisi. (‘Tekrar ciltlenmiş basım’ ABD‘de, genelde kağıt kapaklı olarak önceden ciltlenmiş, sonradan asıl yayımcı dışında bir tedarikçi tarafından kütüphane kalitesinde sert kapak cildi ile tekrar ciltlenmiş kitaptır.) <EditionType> (BasımTipi) PRB olarak kodlandığında gereklidir. Özgün yayımcı ‘yayımcı’ olarak belirtilmelidir
9
45 13 Önceki yayımcı
Bir ürünün ya da başlığın mülkiyeti bir yayımcıdan diğerine geçmiş ise (kod 09’un tamamlayıcısı)
12
45 14 Yayın destekçisi
Ana araştırmayı destekleyen kuruluştan farklıysa yayın ücretlerini destekleyen kuruluş. . Öncelikle açık erişimli yayınlar ile kullanım amaçlı
22 37
45 15 Araştırma destekçisi
Yayını destekleyen kuruluştan farklıysa yayına temel olan araştırmayı destekleyen kuruluş. Öncelikle açık erişimli yayınlar ile kullanım amaçlı
22 37
45 16 Destekleyici kuruluş
Araştırma ve yayını destekleyen kuruluş. Açık erişimli yayınlar ile kullanım için
22 37
45 17 Basımcı
Basılı bir ürünün basımından sorumlu kuruluş. Öncelikle yasal derleme gerekliliklerini karşılamak için verilir ve sadece ilk baskı için geçerli olabilir. Kurum, ayrı bir mücellit belirtilmediğinde, ciltlemeden de sorumlu olabilir
24
45 18 Mücellit
Basılı bir ürünün ciltlenmesinden sorumlu kurum (basımcıdan farklı). Öncelikle yasal derleme gerekliliklerini karşılamak için verilir ve sadece ilk baskı için geçerli olabilir
24
45 19 Üretici
Basımcı ya da Mücellit terimlerinin kullanımı uygun değilse, ürünün fiziksel üretiminden asıl olarak sorumlu olan kuruluş (örneğin, disk ya da kaset ürünleri veya fiziksel bir taşıyıcı üzerindeki dijital ürünler)
29

sürüm bilgisi