ONIX kod listesi Sürüm 51

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
3 Kayıt kaynağı tipi kodu
    • <RecordSourceType> <a194>
    • @sourcetype
içinde kullanın
3 00 Belirtilmemiş
3 01 Yayımcı
3 02 Yayımcının bayisi
Dağıtımcıdan farklı olarak, bir yayımcı ya da yayımcının satış acentesi için depolama ve ikmal sağlayan bayiyi belirtmek için kullanılır
46
3 03 Dağıtımcı
3 04 Kütüphanecilik kurumu
Bibliographic data aggregator
3 05 Kitabevi
Library supplier. Bookseller selling to libraries (including academic libraries)
3 06 Yayımcının satış acentesi
Siparişleri gönderen ancak pazarlama yapmayan yayımcı bayisinden farklı olarak, bir bölgede yayımcının ürünlerinin pazarlanmasından sorumlu yayımcı satış acentesi için kullanılır
4
3 07 Yayımcının dönüştürme hizmeti sunucusu
Yayımcı adına üstveri sunan, e-yayın format dönüştürme hizmeti tedarikçisi (aynı zamanda dönüştürülen e-yayının dağıtımcısı ya da perakendecisi de olabilir). Atanan ISBN, yayımcının ISBN öntakısından alınır
15
3 08 Dönüştürme hizmeti sinucusu
Yayımcı adına üstveri sunan, e-yayın format dönüştürme hizmeti tedarikçisi (aynı zamanda dönüştürülen e-yayının dağıtımcısı ya da perakendecisi de olabilir). Atanan ISBN, (hizmet sağlayıcı belirli bir yayımcıya bu öntakıyı ayırmış olsun olmasın) hizmet sağlayıcının öntakısından alınır
15
3 09 ISBN Kayıt Kurumu 18
3 10 ISTC Kayıt Kurumu 18
3 11 Perakende kitapçı
Esas olarak tüketicilere satış yapan kitapçı
28
3 12 Eğitim kitapçısı
Esas olarak eğitim kurumlarına satış yapan kitapçı
28
3 13 Kütüphane
Yayımcılara veya diğer taraflara meta veri sağlayan kütüphane bibliyografik servisi
36

sürüm bilgisi