ONIX kod listesi Sürüm 50

Önceki ONIX kod listesi sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır: Sürüm 36.

ONIX kod listesini tarayabilir ya da belirli bir terimi veri sözlüğü içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Liste Kod Başlık Add Mod ?
230 Fiyat sınırlaması tipi
<PriceConstraintType> <x529> içinde kullanın
33
230 06 Ödünç verme
Satın alan tarafından başka cihaz sahibine, hesap sahibine veya aboneye ödünç verilebilir, yani kütüphane tarafından ödünç verilebilir (kütüphane ürünü tüketici ürünlerinden ayrı bir <ProductIdentifier> (ÜrünTanımlayıcısı) ile tanımlanmadıysa). Bir dizi eşzamanlı ödünç verme ayrıca belirtilmediği sürece, ikincil kopya ödünç verilmiş durumdayken “birincil” kopya kullanılamaz duruma gelir
33

sürüm bilgisi